Staatssecretaris Dijksma heeft nieuwe maatregelen getroffen om de vogelgriep te bestrijden. Nederland wordt opgedeeld in vier regio’s waartussen zo min mogelijk contact moet zijn. Daarmee wordt het landelijke vervoersverbod dat vorige week opnieuw werd ingesteld weer opgeheven. De regio-indeling moet ervoor zorgen dat contact wordt voorkomen tussen de twee regio’s van Nederland waar de meeste pluimveebedrijven zitten, de Peel en de Gelderse Vallei.

vogelgriep
Compassion in World Farming Nederland via Compfight cc

Het vervoeren van mest blijft verboden alsmede de aanvoer van nieuwe dieren. Vrachtauto’s die dieren vervoeren mogen maar een bedrijf per keer bezoeken en moeten daarna meteen worden ontsmet.

In een straal van 10 kilometer rond de besmette bedrijven zijn Europese regels van kracht. Buiten dit gebied mogen eendagskuikens weer vervoerd worden.

In het hele land blijft het verplicht om vogels in hokken te houden. Ook zijn pluimveetentoonstellingen verboden en gelden er beperkingen voor mensen die een pluimveebedrijf willen bezoeken. De jacht is overigens ook verboden.

De maatregelen gelden voor een duur van drie weken.

Vorige week zondag werd bij een pluimveebedrijf in Hekendorp in Utrecht vogelgriep geconstateerd. 150.000 dieren werden gedood.

Donderdag werd bij een pluimveebedrijf in Ter Aar ook vogelgriep vastgesteld. Het bedrijf ligt zo’n twintig kilometer ten noorden van Hekendorp.

Daarna werd de ziekte bij twee bedrijven in Kamperveen in Overijssel geconstateerd. Bij een derde bedrijf werden alle dieren gedood, maar daar werd de ziekte uiteindelijk niet gevonden.

In Barneveld werden 8000 eenden preventief gedood, maar ook daar bleek geen sprake te zijn van vogelgriep.

Bron: NOS.nl ©PiepVandaag.nl