Door de aanhoudende vernietiging van de natuur vergroten we de kans op pandemieën in de toekomst. Dat staat in een nieuw VN-rapport over Covid-19. Niet de gezondheids- of economische crisis, maar onze verstoorde relatie met de natuur is de voornaamste reden voor onze problemen. 

VN: Wereld is niet bezig met redenen ontstaan pandemieën
VN: De wereld is niet bezig met de redenen voor het ontstaan van pandemieën | Foto: NASA/publiek domein

Volgens de auteurs van het VN-rapport doet de hele wereld momenteel aan symptoombestrijding als het gaat om Covid-19. Men behandelt wel de gezondheids- en economische symptomen van de pandemie, maar niet de oorzaak die ligt bij de verstoorde verhouding die we hebben met onze leefomgeving. Zolang we doorgaan met het vernietigen van natuur, zegt het VN-rapport, kunnen we de komende jaren een gestage stroom aan ziektes verwachten die van dier op mens overgedragen kunnen worden.

Gevaar zoönose bij negeren natuur

Een ziekte die van dier op mens overdraagbaar is noemen we een zoönose. Het aantal epidemieën ten gevolge van een zoönose stijgt, van Ebola naar Sars, tot het westnijlvirus en nu Covid-19. Voor Covid-19 stierven er zelfs al twee miljoen mensen per jaar aan zo’n soort ziekte. De oorzaak ligt volgens het VN-rapport bij de vernietiging van de natuur door mensen en de groeiende vraag naar vlees.

VN: Wereld is niet bezig met redenen ontstaan pandemieën
Ontbossing Braziliaanse Amazoneregenwoud neemt toe tijdens COVID-19-pandemie | Foto: CIFOR/flickr

Professor Delia Grace, hoofdauteur van het rapport dat werd opgesteld door het milieuprogramma van de Verenigde Naties en het Internationaal Instituut voor landbouwkundig onderzoek (Ilri), onderschrijft dat de oorsprong van deze wereldwijde ziektedreiging eerder gezocht moeten worden bij het verstoorde milieu, de manier waarop ons voedselsysteem in elkaar steekt en de gezondheid van onze dieren:

 “(…) Het is vergelijkbaar met iemand ziek thuis hebben en alleen de symptomen bestrijden in plaats van de onderliggende oorzaak.”

Veel zoönosen zouden potentieel een pandemie kunnen veroorzaken. Een uitbraak kan bijvoorbeeld in gang gezet worden door een grotere vraag naar vlees, intensieve landbouw, misbruik van in het wild levende dieren, de globalisering en de klimaatcrisis.

VN: Wereld is niet bezig met redenen ontstaan pandemieën
Het grootste risico vormen ontbossing en de intensieve veehouderij | Foto: publiek domein

Het grootste risico vormen ontbossing van tropische milieus en de grootschalige vee-industrie, waar dieren dicht op elkaar gehouden worden. Dat zegt de in ziekten gespecialiseerde ecoloog Thomas Gillespie van de Amerikaanse Emory Universiteit. Hij werkte mee om het rapport te reviewen en merkt op dat we op een kritiek punt zijn beland:

“Als we onze houding richting de natuurlijke omgeving niet radicaal veranderen, zullen we alleen maar met een steeds groter probleem komen te zitten.”

VN: Samenwerken met de natuur

Het rapport adviseert als oplossing een ‘één gezondheid’ benadering die menselijke- en dierlijke gezondheid, samen met de gezondheid van onze leefomgeving, als vitaal ziet. Veel meer monitoring en onderzoek is bovendien nodig naar de dreiging van ziekten en ons voedselsysteem, dat deze ziekten naar ons toe ‘draagt’. Op die manier kan er eerder worden ingespeeld op potentiële gevaren. Andersen:

“Aan de basis van onze reactie op zoönosen en de andere uitdagingen waar de mensheid voor komt te staan, zou het simpele idee moeten staan dat de gezondheid van mensen afhangt van de gezondheid van de planeet en andere soorten. Als wij mensen de natuur wat ademruimte geven, zal deze onze grootste bondgenoot zijn in de zoektocht naar een eerlijkere, groenere en veiligere wereld voor iedereen.” 

Bron:

©AnimalsToday.nl Merel Roks