Het gaat niet goed met de visstand in de Waddenzee. De totale hoeveelheid vis is sinds de jaren tachtig aan het dalen geslagen. Er blijken echter grote verschillen tussen soorten zelf. Sommigen dalen snel of zijn al nauwelijks meer te vinden, terwijl andere soorten een redelijke stabiliteit laten zien en zelfs een lichte stijging. 

Waddenzee - visstand
Waddenzee | Foto via Pixabay.com

De resultaten uit het onderzoek van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW), een samenwerkingsverband van onder andere de overheid en verschillende natuur- en onderzoeksorganisaties laten vooral problemen zien voor ‘mariene juvenielen’. Dat zijn jonge vissen zoals schol, schar en kabeljauw die hun eerste levensfase doorbrengen in de Waddenzee. Voor vissen die de Waddenzee als vast leefgebied hebben, is de situatie stabieler. Het gaat dan om soorten als de grondel, bot en de botervis.

Oorzaken
De belangrijkste oorzaak voor de daling is het gebrek aan goed leefgebied, oorzaken voor verlies daarvan worden gevonden in grootschalige processen zoals:

  • klimaatverandering, dat in de Waddenzee zelfs een nog groter probleem is, aangezien het water betrekkelijk ondiep is, waardoor het inmiddels één van de snelst opwarmende zeeën ter wereld is;
  • visserij;
  • zandsuppleties;
  • verhoogde predatie door toppredatoren;
  • zandwinning;
  • aanleg van dijken;
  • natuurlijke sterfte.

Maatregelen
De te nemen maatregelen om de visstand te verbeteren hangen ook samen met het bewerkstelligen van goed en gezond leefgebied. Dat betekent bijvoorbeeld dat er bij zandsuppleties meer rekening zal worden gehouden met de hersteltijd van de bodem.

Het onderzoeksverslag en de factsheets zijn hier te downloaden.

Bronnen: NU.nlRijkewaddenzee.nl ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.