Goed nieuws voor de vleet, deze ernstig bedreigde vis heeft van de Schotse regering een beschermde mariene zone gekregen. Het gaat om een zeereservaat van zes vierkante kilometer waar deze enorme vis paait, oftewel haar eieren legt.

vleet
De vleet | Foto: screenshot video Catherine Hollingdale/YouTube

De crèche van de vleet bevindt zich in de Inner Sound van Skye. De regelgeving voor het zeereservaat (marine protected area, MPA) gaat in op 17 maart en verbiedt bepaalde activiteiten zoals duiken, vissen en bouwen aanvankelijk voor een jaar. Het Schotse natuuragentschap NatureScot verklaart dat de habitat in Skye van nationaal belang is voor de soort. Plaatsvervangend directeur, Eileen Stuart:

“Dit is geweldig nieuws voor de vleet, een geweldige vissoort die op de lijst van bedreigde diersoorten staat. De populatie aan de westkust van Schotland is bijzonder belangrijk voor het behoud van deze diersoort.”

vleet
De vleet (Dipturus batis) vastgelegd in 1892 door H. Braune | Foto: publiek domein

Kleiner gebied dan gehoopt

Ondanks het goede nieuws, is het in strijd met het advies van NatureScot dat had voorgesteld om een groter gebied te beschermen. Het zou dan ook bescherming bieden tegen sleepnetvisserij en baggerwerkzaamheden. Uit een recent rapport is gebleken dat de Schotse regering er niet in geslaagd is om een tien jaar oude doelstelling te halen om schade aan mariene habitats te voorkomen. Morven Robertson, senior projectmanager van de Blue Marine Foundation (BLUE):

“Hoewel het geweldig nieuws is dat er enkele beschermende maatregelen worden genomen, is het aangewezen gebied niet zo groot als we hadden gehoopt en kleiner dan het gebied dat NatureScot had geadviseerd. Het meest zorgwekkend is dat baggeraars nog steeds actief mogen zijn op kwetsbare delen van de zeebodem buiten het beschermde gebied.”


.
Our Seas Coalition, een organisatie die strijdt voor duurzame visserij voor zowel mens als milieu, verklaarde dat het goed nieuws is, maar dat er toch ook bezorgdheid is. Deze regeling heeft gevolgen voor de korvisserij, die een veel kleiner gebied aantast dan de trawlvisserij. De trawlvisserij is nog steeds toegestaan in aangrenzende gebieden met kwetsbare habitats op de zeebodem. Een woordvoerster van de organisatie zegt:

“Het is begrijpelijk dat de meest duurzame visserijmethoden voorrang krijgt. Wij vinden dat het herstel van het milieu in onze zeeën hand in hand kan gaan met duurzame visserij.”

vleet
Foto: screenshot video Catherine Hollingdale/YouTube

Vleet op rode lijst van IUCN

De vleet behoort tot de haaienfamilie. De vrouwtjes kunnen maar liefst 2,8 meter lang worden en dit maakt de vleet tot een van de grootste roggensoorten ter wereld. Het is ook een van de meest bedreigde vissen van het Verenigd Koninkrijk. De dieren staan sinds 2006 op de rode lijst van de IUCN en worden met uitsterven bedreigd als gevolg van overbevissing. In Schotland komen de dieren voor aan de westkust en bij Orkney en Shetland. Het duurt meer dan 10 jaar voordat ze geslachtsrijp worden en ze produceren weinig nakomelingen. De eieren van de vleet kunnen tot 29 centimeter lang worden en doen er meer dan 18 maanden over om uit te komen, waardoor ze uiterst kwetsbaar zijn voor vangst of beschadiging door vistuig. Dit heeft tot gevolg dat de populatie traag herstelt na negatieve invloeden zoals het verlies van habitat. De volwassen vissen jagen in diep water op garnalen, kleine haaien en andere roggen.
.


.
Er zijn ook andere zeegebieden voor de Schotse kust die worden aangeduid als MPA. Het gaat om meer dan 37 procent van de Schotse zeeën. Deze gebieden hebben tot doel om de habitats te beschermen tegen projecten van de mariene industrie en tegen bepaalde vormen van visserij. Toch is slechts vijf procent beschermd tegen de meest schadelijke bagger- en sleepnetvisserij met kamschelpen. Europa’s grootste MPA is een diepzeegebied voor de Western Isles. Het gebied omvat meer dan 100.000 vierkante kilometer in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan. Koraalriffen en diepzeehaaien behoren tot de flora en fauna op een diepte van 2.500 meter.

Bronnen:

Zee-engel en vleet: twee vergeten reuzen uit de Noordzee

©AnimalsToday.nl Jane Sauer