Dr. Jonathan Millet van de Loughborough University onthulde dat verontreiniging het gedrag van vleesetende planten – zoals de Venusvliegenvanger (Dionaea muscipula) – verandert, waardoor ze vegetariër worden. Een toename van zure regen veroorzaakt meer stikstof in de bodem dan gebruikelijk, waardoor de planten minder insecten eten.

Venusvliegenvanger
Venusvliegenvanger ©Inhabitat

Het onderzoek is gepubliceerd in een recent nummer van New Phytologist. De Zweedse moerassen, die traditioneel gezien bezaaid worden door vleesetende planten, zijn aangetast door zware zure regen. De toename van stikstof geeft de plantensoort zoveel voedingsstoffen, dat het niet meer nodig is om insecten te eten.

De rapportage geeft de Ronde Zonnedauw (Drosera rotundifolia) als voorbeeld. Deze plant heeft gewoonlijk een heleboel voedigsstoffen nodig uit muggen en andere insecten. Maar door de stijging van kooldioxide-uitstoot in Noord-Europa, heeft de plant zo’n zwaar insectendieet niet meer nodig.

Naast de toename van voedingsstoffen in de bodem, heeft de stikstof ook tot gevolg dat de bladeren minder kleverig zijn. Hierdoor sluiten ze minder voedsel op en produceren ze ook minder van de kleur die insecten in de eerste plaats aantrekt.

Blad ronde zonnedauw
Blad ronde zonnedauw ©Wikimedia Commons

Millet zegt:

“Als er veel stikstof beschikbaar is voor hun wortels, is het voor de planten niet nodig om zo veel te eten. […] In gebieden met meer stikstofdepositie, krijgen deze planten nu veel meer stikstof uit hun wortels. Maar ze dragen nog steeds de overgebleven lasten van het carnivoor zijn. Andere planten zonder deze lasten zullen beter in staat zijn om te overleven.”

Het is een verbazingwekkende gedachte dat vervuiling vleesetende planten letterlijk in vegetariërs verandert. Met dit nieuws en de berichten over onder andere algenbloei wat zich nu onder invloed van uitstoot ontwikkelt onder poolijs, kan men zich alleen maar een voorstelling maken van de op handen zijnde veranderingen die door uitstoot en vervuiling veroorzaakt worden binnen onze ecosystemen.

Bron ©PiepVandaag.nl Isabelle Oostendorp