Door klimaatverandering verplaatsen steeds meer Zuid-Europese diersoorten zich noordwaarts omdat het hier snel warmer wordt, terwijl sommige inheemse diersoorten geleidelijk aan verdwijnen om juist de koelte op te zoeken. Een van die dieren is de rosse vleermuis of vroegvlieger, waarvan een Europese studie aantoont dat iedere generatie noordelijker trekt om te overwinteren. Tot ze niet verder kunnen.

rosse vleermuis trekt noordwaarts door klimaatverandering
De rosse vleermuis (Nyctalus noctula) trekt noordwaarts door klimaatverandering | Foto: Mnolf/Wikipedia

De klimaatcrisis heeft omstandigheden gecreëerd waardoor insecten en vogels uit Zuid-Europa steeds verder naar het noorden trekken. Gestaag vindt die verschuiving plaats, maar dat houdt ook in dat langzaamaan inheemse soorten verdwijnen die juist niet tegen de warmte kunnen. Dat blijkt onder meer uit het gedrag van de rosse vleermuis, een algemeen voorkomende soort in het grootste deel van Europa.

Noordwaarts

Een studie naar de rosse vleermuis in Groot-Brittannië toont aan dat de soort zich aanpast aan de klimaatdreiging door naar het noorden te trekken om te overwinteren. Jonge mannetjes lijken daarbij voorop te lopen door winterverblijven te zoeken ten noorden van het gebied waar ze zijn geboren. De volgende zomer blijven ze op die nieuwe plek om een ​​partner te zoeken. Elke generatie rosse vleermuizen schuift geleidelijk verder op naar het noorden.

vleermuistuintelling
Watervleermuis (Myotis daubentonii) | Foto: Gilles San Martin/Wikimedia

Vleermuizen moeten de hele winter door een veilige en droge slaapplaats hebben die niet te warm is. Ze hebben stabiele en redelijk koele omstandigheden nodig voor de winterslaap, die ongeveer van oktober/november tot maart duurt. Ze kunnen de winter overleven dankzij de vetreserves die ze in de zomer en herfst hebben opgebouwd.

Het dreigende gevaar is dat tijdens warme winters de vleermuizen wakker worden waarna ze op jacht gaan, terwijl hun belangrijkste voedsel, vliegende insecten, schaars is. Zonder voedsel ontwaken in de winter houdt in dat ze hun vitale vetreserves verbranden en het risico dat ze verhongeren erg groot is.

Vleermuisoversteekplaats
Grote Hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum) | Foto:  Marie Jullion/Wikimedia

Her en der op aarde wordt dit verschijnsel waargenomen, ook bij dieren die in hooggebergten leven. Doordat de sneeuwgrens steeds hoger komt te liggen zijn dieren die in het overgangsgebied voorkomen steeds meer geneigd het hogerop te zoeken, om op termijn geheel te verdwijnen.

Bronnen:

.

Klimaatverandering beïnvloedt bijna alle diersoorten

.
©AnimalsToday.nl BVR