Canada gaat plastic voor eenmalig gebruik verbieden. Deze maatregel maakt onderdeel uit van het grotere doel om in 2030 honderd procent plasticvrij te zijn. Tegen het einde van 2021 moeten alle wegwerpplastics, dus winkeltassen, rietjes, roetstaven, sixpack-ringen, bestek en zelfs voedselverpakkingen, in de ban.

plasticvrij
Canada plasticvrij in 2021 | Foto: Bad Alley (Cat)/flickr

De Canadese minister van Milieu, Jonathan Wilkinson, geeft aan hoe erg het probleem van plasticvervuiling in Canada is.

“Plasticvervuiling bedreigt onze natuurlijke omgeving. Het vult onze rivieren en meren, en vooral onze oceanen, en verstikt de wilde dieren die daar leven. Canadezen zien de impact die vervuiling heeft bij elke Canadese kust.”

Plasticvervuiling in Canada

Volgens de Canadese overheid bestaat het merendeel van het plastic afval in de Canadese zoetwater omgevingen uit plastic voor eenmalig gebruik.

Premier Justin Trudeau kondigde het plan om deze soorten plastics landelijk te verbieden voor het eerst aan in 2019. Hij beschreef het toen als ‘een probleem dat we ons simpelweg niet kunnen veroorloven te negeren’.

Wilkinson geeft aan dat er drie redenen zijn om het gebruik van wegwerpplastic te verbieden.

“Wegwerpplastic is schadelijk voor het milieu, moeilijk en/of duur om te recyclen en er zijn gemakkelijk beschikbare alternatieven.”

Volgens de Canadese overheid gooien Canadezen meer dan drie miljoen ton aan plastic afval per jaar weg, waarvan maar negen procent wordt gerecycled. Wilkinson geeft aan dat de rest in stortplaatsen of de natuur terecht komt.

Ondanks dat de nieuwe wetgeving pas in 2021 in zal gaan heeft de Canadese overheid al een discussienota opgesteld waarin het voorgestelde plastic verbod wordt uitgelegd. Het document zal beschikbaar zijn tot 9 december van dit jaar en de Canadese bevolking is verzocht feedback te geven.

Plasticvervuiling en corona

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt uitgezonderd binnen het plastic verbod, gezien de beschermende functie die onder andere mondkapjes hebben in het dagelijkse leven van mensen.

Wilkinson verduidelijkt dat het verbod niet geldt voor persoonlijke beschermingsmiddelen of welk soort plastic dan ook maar gebruikt wordt in het medisch veld. Desondanks geeft hij wel aan dat de overheid een oogje in het zeil houdt met betrekking tot de vervuiling afkomstig van het gebruik van beschermende uitrusting.

“We hebben overwegingen met betrekking tot plastic vervuiling door persoonlijke beschermingsmiddelen besproken tijdens de bijeenkomst van de Canadese Raad van Milieuministers eerder deze zomer. We hebben ons, met de provincies en landstreken, gecommitteerd om samen te werken om ervoor te zorgen dat we persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier kunnen weggooien, zodat het niet in onze natuurlijke omgeving terechtkomt.”

Verder geeft hij aan dat er gezocht wordt naar oplossingen om persoonlijke beschermingsmiddelen waar mogelijk te recyclen of ze (deels) biologisch afbreekbaar te maken.

Kortom, Canada heeft nog een lange weg te gaan voordat het echt plasticvrij is.

Bron:

© AnimalsToday.nl Roy Geers