Veehouderijen in het Verenigd Koninkrijk zouden wel eens drastisch ingeperkt moeten worden, om het oppervlaktewater van nabijgelegen rivieren te beschermen. Het gaat vooral om de mestproductie van pluimveehouderijen en melkveebedrijven, waardoor het water in de buurt ernstig vervuild raakt. Zo erg, dat het soms wel lijkt op erwtensoep. Een milieuambtenaar in Engeland schreef er een boek over.  

veeteelt
Veeteelt is de grootste watervervuiler in het Verenigd Koninkrijk | Foto: publiek domein

Ernstige vervuiling

Tim Bailey werkt bij het Milieu Agentschap en schreef op persoonlijke titel het boek ‘Livestock’s Longer Shadow’ over de impact van veehouderij op het milieu.

Bailey:

“Er zijn stroomgebieden waar de vervuiling zo ernstig is dat de kans op herstel minimaal is. En als we niet ingrijpen volgen meer van zulke gebieden. Maatregelen kunnen variëren van de reductie van het aantal dieren, tot het verwerken of verplaatsen van de mest. Waarbij je op moet letten dat het probleem dan niet elders ontstaat.”

Gevolgen voor het ecosysteem

Volgens officiële cijfers is veeteelt de grootste bron van watervervuiling en ammoniakuitstoot in het VK. Het gaat om 25 procent van de fosfaten, 50 procent van de nitraten en 75 procent van het sedimentair bezinksel – fijnkorrelige deeltjes in het water die bodem afschuren, en verder zonlicht en water blokkeren. Al met al vormt deze sector een gevaar voor het ecosysteem.

Pluimveehoofdstad van Wales

Daar komt nog bij dat in het VK de laatste jaren een concentratie is ontstaan van dit soort bedrijven. Alleen al in drie gewesten in het westen van het VK – Herefordshire, Shropshire and Powys – worden jaarlijks ruim een kwart miljard kippen geproduceerd. Dat is namelijk een verdubbeling van de capaciteit in de laatste tien jaar. Niet voor niets wordt dit gebied de Pluimveehoofdstad van Wales genoemd. Het stroomgebied van rivier de Wye en de moerassige veengebieden van Somerset ondervinden daarvan de gevolgen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Bailey is ervan overtuigd dat beter gekeken moet worden naar de omgeving en hoeveel productie een bepaald gebied aan kan. Een sterke concentratie op een paar locaties is niet verstandig. Naast vermindering van het aantal dieren, is een mix van regels, aanbevelingen en financiële steun voor de boeren noodzakelijk. Want, aldus Bailey:

“Dit is geen probleem van de boeren, maar van de maatschappij als geheel. De boeren zouden het ook liever anders zien, maar zitten in de val van een goedkope voedseleconomie. Als de gemeenschap schonere rivieren wil, dan zullen we allemaal verantwoordelijkheid moeten nemen.”

Bron:

©AnimalsToday.nl Laura Lancée