Er zijn nieuwe bewijzen dat, na het uitkomen van de undercoverbeelden in 2020, dieren nog steeds mishandeld worden bij Vlaamse slachthuis Van Hoornweder in Torhout. De bewijzen zijn verkregen door inspectierapporten op te vragen bij de dienst Dierenwelzijn. Hieruit blijkt dat eind 2020 en begin 2021 de verdovingsproblemen, ook na het uitkomen van undercoverbeelden, nog steeds aanhouden.

varkens
Varkens nog steeds bij bewustzijn gedood in slachthuis Torhout | Foto: Animal Rights

De bewijzen zijn verkregen door Animal Rights. Campagnecoördinator Els Van Campenhout:

“Zelfs nadat Animal Rights in 2020 barbaarse undercoverbeelden naar buiten bracht van dit slachthuis gaat de gruwel er gewoon door. Het lijden van de dieren zal pas stoppen als dit horrorslachthuis sluit.”

Undercoverbeelden

In 2020 bracht Animal Rights undercoverbeelden naar buiten waarop te zien is hoe varkens in het slachthuis opnieuw ontwaakten na verdoving. Varkens leefden zelfs nog nadat hun hals doorstoken was. Ze kwamen schreeuwend bij, ondersteboven hangend aan een ketting in de slachtlijn en verdronken levend in het broeibad.

We zien varkens die te kreupel waren om zelfstandig uit de vrachtwagens te komen of nog net hinkend hun weg naar buiten vonden. We zien varkens met prolapsen, varkens met necrotische wonden, varkens met enorme abcessen en hoogzwangere zeugen. Sommige zeugen aborteerden spontaan hun biggen op weg naar de wachtruimte.

Slachthuis Torhout – Onverdoofd – An Lemmens intro & outro from Animal Rights Nederland & België on Vimeo.

Falende verdoving

Net zoals in de rapporten die Animal Rights in 2020 opgevraagd heeft, zien we alweer falende verdoving. In een rapport van 18 februari 2021 staat te lezen:

“Elektrische noodverdoving is defect. Diverse dieren worden niet bijbedwelmd. De noodprocedure komt moeilijk of niet op gang en het slachten wordt niet stilgelegd. Het personeel is onvoldoende op de hoogte van de procedure. Opleiding en sturen van het personeel ontbreekt. Ook is er een tekort aan extra penschiettoestellen (1 loskade stal, 1 voor en 1 na bloedcaroussel).”

In een tweede rapport op datum van 10/12/2020 staat:

“Als keurder stel ik vast dat de nieuwe persoon die aan het kelen is, de procedure van een onbedwelmd varken niet volgt. De mensen aan de ophaaltafel doen teken naar (…) de keler, dat het varken aan het wakker worden is. Hij doet niets en laat het varken op de carroussel gaan. Op het einde van de carrousel keelt hij het dier toch terwijl de persoon klaar staat om het dier te bedwelmen. Persoon aangesproken maar hij kent de procedure niet. Productieverantwoordelijke aangesproken, en hij meldt dat het reeds een week geleden doorgegeven is voor opleiding aan de AWO? Bezit (…) een recent getuigschrift vakbekwaamheid? Het is niet omdat een persoon in het verleden nog voor het bedrijf werkte dat hij zonder opleiding kan starten. Falen opleiding, falen autocontrole, falen communicatie. Tevens opmerkingen gegeven door keurder op 7/12 (2020) voor onvoldoende ontsmetten van messen voor het kelen.”

Van Campenhout:

“Sommige varkens leven zelfs nog nadat hun keel doorstoken is. Deze dieren sterven in paniek en voelen pijn. Het slachthuis bewijst met het herhalen van deze mishandelingen dat de enige oplossing de definitieve sluiting is.”

Opnieuw gruwelijke beelden uit Vlaams slachthuis

Hittestress

Afgelopen donderdag 16 juni filmde Animal Rights hoe varkens in een bloedhete metalen trailer van een vrachtwagen stonden te wachten op de dood bij slachthuis Torhout. Op de beelden zien we hoe een varken de snuit tegen een ventilator duwt, die niet eens aanstaat. De varkens duwen hun snuitjes tussen de metalen stangen van de trailer in de hoop frisse lucht te vinden. De dieren liggen apathisch in hun eigen uitwerpselen in de stilstaande vrachtwagen. We zien verschillende schuimbekkende varkens en dieren die oppervlakkig en snel ademen. Dit zijn tekenen van hittestress.

Van Campenhout: “Terwijl de chauffeur in zijn geairconditionde cabine zit of koelere oorden opzoekt tijdens het wachten, zijn de varkens opgesloten in bloedhete metalen (doods)kisten. Als dit honden waren geweest, stond heel Vlaanderen op zijn kop.”

Varkens lijden onder hittestress bij slachthuis Van Hoornweder in Torhout from Animal Rights Nederland & België on Vimeo.

 Klacht en rechtszaak

Animal Rights en GAIA dienden in 2020 via hun advocaat, Anthony Godfroid, een klacht met burgerlijke partijstelling in tegen het slachthuis wegens dierenmishandeling. De klacht omvat de geconstateerde inbreuken op de undercoverbeelden van 2020 en inspectierapporten uit de periode van 2017-2019. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de falende verdoving in Torhout. Uit de inspectierapporten blijkt dat dit probleem ten minste sinds 2017 bestaat en steeds terugkeert. Daarnaast worden er niet-transportwaardige dieren aangeleverd. Dat wil zeggen dieren die kreupel zijn of andere verwondingen hebben. Dit is verboden.

De feiten die Animal Rights op beeld vastlegde op 16 juni 2022 van de varkens die staan te wachten in de brandende zon, worden toegevoegd aan deze bestaande klacht van 2020. Het gerechtelijk onderzoek inzake de klacht in haar geheel is nog steeds lopende.

Met de klacht die Animal Rights indiende, hopen ze dat het tot een rechtszaak in de correctionele rechtbank komt. Animal Rights wil strenge straffen en de definitieve sluiting.

Bron:

©AnimalsToday.nl