De regering van Sint Maarten wil opdracht geven om 450 groene meerkatten te vangen en af te maken. Het zijn exoten die van oorsprong niet op het eiland thuishoren, maar er inmiddels al eeuwen leven. Stichting  AAP vindt het doden onacceptabel en biedt hulp aan om ‘euthanasie’ van de dieren te voorkomen.

AAP fel tegen uitroeien groene meerkatten
AAP fel tegen uitroeien groene meerkatten Sint Maarten | Foto: publiek domein

Stichting  AAP vindt euthanasie het allerlaatste middel als de schade onacceptabel is en alle andere methoden gefaald hebben, zo staat op de website:

“Op basis van wat we nu lezen lijkt dat niet het geval. Daarom doen we een dringend beroep op Sint Maarten om af te zien van het doden van deze apen. AAP biedt haar expertise aan voor het ontwikkelen van een sterilisatieproject en helpt graag om dit samen met onze achterban financieel mogelijk te maken.”

Nature Foundation St. Maarten rondde in de zomer van 2021 het Monkey Management Project af met het advies op korte termijn te beginnen met het doden van naar schatting 450 groene meerkatten. Uitroeien van deze exoten, die al eeuwen op het eiland leven, kost het minste tijd en krijgt de meeste steun van de bevolking. De regering van Sint Maarten heeft 100.000 Naf (ruim 50.000 euro) per jaar toegezegd om de komende drie jaar de overlast van de dieren te stoppen. Volgens Nature Foundation St. Maarten is dat genoeg om de apen een dodelijke injectie te geven, maar niet om ze onvruchtbaar te maken.

groene meerkat
Groene meerkat | Foto: publiek domein

Stichting AAP heeft Nature Foundation St. Maarten geadviseerd om toch voor een diervriendelijke methode te kiezen en samen met andere dierenwelzijnsorganisaties geld op te halen om dat mogelijk te maken. Dit advies is niet opgevolgd:

“Daarom herhalen wij ons standpunt vandaag: deze groene meerkatten zijn eeuwen geleden door mensen naar Sint Maarten gebracht. Het is immoreel om de dieren, die daar al eeuwen goed gedijen, nu een spuitje te geven omdat toeristen en eilandbewoners last van ze hebben.”

Het voorkomen van mens-dierconflicten kan door bijvoorbeeld te zorgen voor geschikt voedsel op plekken waar geen mensen leven:

“Onze ervaring leert dat kennis over het natuurlijke gedrag en behoeften van wilde dieren effectieve maatregelen mogelijk maakt om zonder drastische ingrepen de overlast terug te dringen.”

AAP erkent dat de populatie groene meerkatten niet eindeloos kan blijven groeien. Het kost ook meer geld en tijd om de dieren onvruchtbaar te maken:

“AAP is graag bereid om samen met de achterban en donateurs te helpen dit mogelijk te maken. We nemen hiervoor contact op met Nature Foundation St. Maarten en hopen snel goed nieuws te brengen over het lot van deze prachtige wilde dieren.”

Via de website van Stichting AAP vind je informatie hoe je kunt helpen het leven van de groene meerkatten op Sint Maarten te redden.

Bronnen:

Petitie: ‘Stop het doden van honden en katten op Curaçao’

©AnimalsToday.nl