Aanvaringen met walvissen vonden dit voorjaar vaker dan gemiddeld plaats aan de oostkust van de Verenigde Staten, waarvan de meest recente een botsing tussen een cruiseschip en een Noordse vinvis was. Het schip raakte en doodde de walvis en sleepte het mee de Hudson rivier op, richting New York. In Nederland werd vorig jaar nog een dode walvis op de bulbsteven van een containerschip aangetroffen in de Rotterdamse haven.Walvis - aanvaringen

©Marjolein Knip

Kort na elkaar werden dit voorjaar drie aanvaringen gemeld volgens de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), waarvan de meest recente een botsing tussen een cruiseschip en een Noordse vinvis. Ook werd onlangs eenzelfde walvis aangetroffen op de boeg van een containerschip dat in Philadelphia aanmeerde.

NOAA vermoedt dat het aantal walvissen voor de kust stijgt, omdat hier momenteel meer voedsel te vinden is. Zo werden er dit voorjaar een stuk meer bultruggen waargenomen voor de kust van Massachusetts, een bron van vreugde voor mensen die op whale watching excursie gingen.

‘Niemand wil een walvis raken, dus we willen mensen ervan bewust maken dat er nu veel in de buurt zijn’, aldus Marjorie Mooney-Seus, woordvoerder van NOAA. ‘Aanvaringen komen geregeld voor: gewoonlijk wordt elke paar weken een walvis geraakt, op dit moment zijn het er meer’.

Daarom roept het agentschap zeelieden dringend op maatregelen te nemen, zoals langzamer varen en afstand bewaren.

Een reddingsorganisatie voor zeezoogdieren op Long Island, Riverhead Foundation for Marine Research and Preservation merkt ook op dat er meer bewijs is van aanvaringen en is hierover bezorgd.

‘Vroeger kwam het hooguit een keer in de paar jaar voor dat we een grote walvis zagen die geraakt was door een schip. Nu zien we er meerdere per jaar’, aldus Rob DiGiovanni.

Hiernaar wil de organisatie meer onderzoek doen, om te zien of de oorzaak ligt in een stijging van het aantal walvissen, het aantal schepen of (zoals NOAA verwacht) een verandering in het voedselaanbod.

Uit een rapport van NOAA bleek in 2003 dat elk jaar ongeveer 1-2 ernstig bedreigde noordkapers in Amerikaanse wateren worden gedood door aanvaringen met schepen. Dit betreft echter de opgemerkte en geregistreerde aanvaringen; zeer waarschijnlijk vinden er veel meer aanvaringen plaats die niet worden vastgelegd. Noordkapers zijn extra kwetsbaar omdat ze langzaam zwemmen, vaak aan het wateroppervlak verblijven en hun habitat zich precies bevindt in twee gebieden met druk scheepvaartverkeer. De aanwezigheid van schepen merken ze helaas te laat op.

Om aanvaringen met walvissen te verminderen probeert NOAA al jaren oplossingen te bedenken, waaronder tijdig informeren van zeelieden over de aanwezigheid van walvissen, en noordkapers in het bijzonder. Ook hebben NOAA en de Amerikaanse kustwacht in 1999 een verplicht meldsysteem ontwikkeld, ondersteund door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de Verenigde Naties. Zodra schepen groter dan 300 ton een van de twee bekende noordkaperterritoria binnenvaren, moeten ze zich melden. Hierna krijgen ze informatie over de noordkapers, locaties waar ze recentelijk zijn waargenomen, hoe kwetsbaar ze zijn voor aanvaringen en welke voorzorgsmaatregelen de schepen kunnen nemen.

Ook in de Beringstraat bleek eerder dat walvissen een groot risico lopen op aanvaringen, met name in de zomermaanden.

Bronnen: The Guardian, NOAA ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde