UPDATE: Partij voor de Dieren blijft verbaasd over toestemming waterbommen  

De Gelderse Partij voor de Dierenfractie is blij met het besluit van de Vierdaagsefeesten om geen waterbommen te gebruiken tijdens de vuurwerkshow. De Partij voor de Dieren wil nog wel graag van Gedeputeerde Staten weten waarom ze in eerste instantie toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de explosieven. De organisatie van de Vierdaagse besloot de waterbommen te schrappen naar aanleiding van vragen van de fractie.

Afgelopen dinsdag stelde de Partij voor de Dieren vragen over het gebruik van waterbommen bij vuurwerk tijdens de Vierdaagse. De fractie maakte zich zorgen over het lot van vissen en andere dieren wanneer de bommen tot ontploffing zouden worden gebracht. De Vierdaagsefeesten besloot daarop de waterbommen van het programma te schrappen en te vervangen door siervuurwerk.

Statenlid Luuk van der Veer:

“We stellen het op prijs dat de waterbommen uit het programma geschrapt zijn, maar willen nog wel van het college weten waarom er door de Omgevingsdienst toestemming voor was gegeven.”

===

Het eerdere bericht:

De Gelderse Partij voor de Dierenfractie is bezorgd over het gebruik van “waterbommen” tijdens het vuurwerk van de Vierdaagse in Nijmegen. De provincie Gelderland gaf onlangs toestemming voor het gebruik van de waterbommen vanaf een ponton in de Waal. De fractie heeft vragen gesteld aan het college en wil dat ze de toestemming voor het gebruik van de explosieven heroverweegt.

waterbommen
Nijmeegse Vierdaagse | Foto via Wikimedia Commons

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over het lot van vissen en andere dieren in de Waal wanneer de waterbommen tot ontploffing worden gebracht. Volgens deskundigen van universiteit Leiden kunnen werkzaamheden in het water binnen een straal van 50 meter een directe dood veroorzaken bij vissen, maar ook ernstige inwendige schade aan organen en gehoor tot meer dan één kilometer afstand. Het goede voorbeeld geeft het departement van milieuzaken van de Amerikaanse staat Maine dat waarschuwt om nooit vuurwerk in het water te laten ontploffen vanwege de schade die het aan vissen toebrengt.

Statenlid Luuk van der Veer wil van het college weten op basis van welke gegevens men de conclusie heeft getrokken dat de waterbommen niet schadelijk zouden zijn voor vissen en andere dieren die in de Waal leven. Opvallend is dat provincie Limburg onlangs het gebruik van waterbommen bij een vuurwerk in Mook en Middelaar niet toestond. De fractie wil dat de provincie de toestemming voor het gebruik van de bommen heroverweegt. Luuk van der Veer:

Deelnemers aan de Vierdaagse hebben juist oog voor natuur en milieu. We kunnen ons niet voorstellen dat ze het op prijs stellen wanneer de dieren in de Waal tijdens hun Vierdaagse-vuurwerk op explosieven getrakteerd worden.”

Persbericht Partij voor de Dieren