Leefgebieden van tijgers lopen ernstig gevaar door de geplande aanleg van vele duizenden kilometers wegen en spoorlijnen door Azië. De infrastructuur die nu op de tekentafels ligt loopt vaak dwars door bossen waar de laatste tijgers leven. Als de plannen ongewijzigd doorgaan kan dat het einde betekenen van veel tijgerpopulaties, terwijl hun aantal dankzij betere bescherming eindelijk voorzichtig stijgt.

wegen
Leefgebieden tijger lopen gevaar door aanleg van wegen en spoorlijnen | Foto: IgorLaptev via Compfight cc

Dat staat in het rapport The Road Ahead van het Wereld Natuur Fonds. De analyse verschijnt op het moment dat dertien ‘tijgerlanden’ halverwege zijn met hun ambitieuze plan om het aantal tijgers in 2022 te verdubbelen, ten opzicht van 2010. Eerder dit jaar werd bekend dat er naar schatting 3.890 tijgers in het wild leven. Dat zijn er ruim zeshonderd meer dan zes jaar geleden. Dit voorzichtige succes is te danken aan inspanningen van overheden en natuurbeschermers in de landen waar tijgers nog in het wild leven. Een eeuw geleden leefden er nog circa 100.000 tijgers in het wild.

wegen
Tijger steekt weg over | Foto: Indraneel Dani / WNF

Voortbestaan tijgers
De 11.000 kilometer aan wegen en spoorlijnen in Azië die nu op de planning staan betekenen echter een nieuwe bedreiging voor het voortbestaan van de tijger. Daar komt bij dat er ook in hoog tempo kanalen, olie- en gaspijpleidingen en elektriciteitsnetwerken worden aangelegd. Tussen 2012 en 2020 investeren Aziatische landen voor acht biljoen (acht miljoen keer een miljoen) dollar in nieuwe infrastructuur die ook dwars door leefgebieden van tijgers is gepland.

Zo heeft Myanmar een vierbaans snelweg met spoorlijnen en olie- en gaspijnleidingen dwars door een belangrijk tijgergebied in de planning. Door het Terai Arc-natuurgebied op de grens van Nepal van India, een hotspot voor tijgers aan de voet van de Himalaya, wordt al een snelweg met spoorlijn aangelegd. Er zijn bovendien plannen voor meer infrastructuur. En op Sumatra, waar de vierhonderd laatste Sumatraanse tijgers leven, wordt onder meer gewerkt aan een noord-zuid snelweg die het eiand in tweeën snijdt. Op het Indonesische eiland zijn al grote delen regenwoud vernietigd voor palmolieplantages en bijbehorende wegen.

wegen

Uitzicht overleving tijgers
WNF roept de overheden in de dertien tijgerlanden met spoed op om bij de aanleg van infrastructuur rekening te houden met tijgers. Mike Baltzer, de leider van het internationale WNF-tijgerprogramma:

“Door internationale samenwerking heeft de tijger eindelijk een serieus uitzicht om te overleven. Infrastructuur is cruciaal voor de ontwikkeling van Aziatische landen. Maar we moeten ervoor zorgen dat dit op een verstandige manier gebeurt en niet ten koste gaat van tijgers en hun leefgebied.’’

Persbericht Wereld Natuur Fonds