In het eerste weekend van augustus vond de jaarlijkse tuinvlindertelling plaats, georganiseerd door De Vlinderstichting. Er deden zeker 6000 tuinen mee en daarin werden meer dan 160.000 vlinders geteld. De dagpauwoog is de winnaar van dit jaar, deze vlinder kwam het meeste voor en werd in bijna elke tuin gezien. Het gamma-uiltje, een dagactieve nachtvlinder, staat op de tweede plaats en het kleine koolwitje op plaats drie.

tuinvlindertelling 2013
Dagpauwoog, de meest getelde vlinder in 2013 | Foto: Angelique Lagarde

35 vlinders per tuin

De meeste vlinders werden gespot in de noordelijke provincies en in Zeeland. Het gemiddelde hier was meer dan 35 vlinders per tuin. In Noord- en Zuid-Holland en Utrecht werden de minste vlinders waargenomen, waarschijnlijk omdat daar de gamma-uil minder voorkomt.

Volle vlinderstruik

Door het mooie weer waren er veel vlinders te zien. In grote tuinen kwamen de meeste vlinders voor, hoewel ook in kleine tuinen veel vlinders werden geteld, zeker bij aanwezigheid van een vlinderstruik (buddleia). Het was geen verrassing dat in tuinen op het platteland meer vlinders werden geteld dan in het stadscentrum.

Zeldzaam

Diverse zeldzame vlinders werden tijdens de telling waargenomen, zoals de keizersmantel. Deze soort was een tijdlang uitgestorven in Nederland en is voorzichtig begonnen aan een comeback. Ook de heivlinder, zilveren maan en de prachtige koninginnepage werden gesignaleerd.

Vlinderzomer

2013 is een goed vlinderjaar. Het koele voorjaar zorgde voor voldoende voedsel voor rupsen en toen de vlinders uit de poppen kwamen werd het lekker warm. Volgens het Landelijk Meetnet Vlinders is het een van de beste vlinderzomers van de eeuw.

Bron: De Vlinderstichting ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde