De Vissenbescherming blijft er bij staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken (EZ) op aandringen om actief de mogelijkheid van pijnloze elektrische verdoving van kreeften en krabben te onderzoeken. De reactie op een eerder verzonden brief van de Vissenbescherming kwam erop neer dat kreeften en krabben op een barbaarse manier als gevoelloze voorwerpen behandeld blijven worden, met als dieptepunt het levend koken van de dieren.

levend koken
Amerikaanse kreeft | Foto: NOAA

De Vissenbescherming probeert sinds eind 2013 het Ministerie van Economische Zaken, waaronder dierenwelzijn ressorteert, ertoe te bewegen om het levend koken van kreeften en krabben te verbieden, en in plaats hiervan de dieren eerst elektrisch te verdoven. Dit gebeurt al in diverse landen.

Pijn
De Vissenbescherming heeft tot nu toe in verschillende brieven aan de staatssecretaris van EZ ervoor gepleit om de kreeften en krabben elektrisch te bedwelmen voordat ze gedood worden. Maar het Ministerie wil dit niet. Ook de nieuwe staatssecretaris van EZ, Martijn van Dam, vindt blijkens zijn brief van 28 januari 2016 aan de Vissenbescherming, het levend koken van kreeften en krabben geen barbaarse vorm van dierenmishandeling waaraan snel een eind gemaakt moet worden. Hij beroept zich hierbij op het wetenschappelijk onderzoek naar het vermogen van kreeften en krabben om pijn te ervaren. Dit zou nog niet hebben aangetoond dat deze dieren pijn kunnen voelen. Maar dat is volgens de Vissenbescherming niet waar. Ton Dekker, voorzitter van de Vissenbescherming:

“Het wetenschappelijk onderzoek heeft juist onlangs een lijst van criteria opgesteld voor het vermogen van diverse diergroepen om pijn te ervaren. De kreeften en krabben blijken aan 14 van de 17 pijncriteria te voldoen, net zoveel als de vogels en de vissen. Toonaangevende onderzoekers stellen daarom voor om er voortaan zonder meer van uit te gaan dat kreeften en krabben pijn kunnen ervaren.”

Al in 2004 verklaarde het Scientific Panel on Animal Health and Welfare van de European Food and Safety Agency (EFSA) dat de grootste soorten kreeften en krabben over een pijnsysteem en een aanzienlijk leervermogen beschikken. En in lijn hiermee verklaarde op 18 februari 2016 de Europese Commissie op een vraag van Europarlementariër Anja Hazekamp dat ‘tienpotige kreeftachtigen in staat zijn pijn te voelen’.

2.000.000
In zijn brief aan de Vissenbescherming hanteert de staatssecretaris nog een tweede argument om helemaal niets te doen: het gaat om relatief ‘kleine’ aantallen dieren, rond de 2 miljoen per jaar. Dekker:

“Dat zijn dan toch nog ruim 5.000 dieren per dag, oftewel 4 per minuut, die het hele jaar door levend worden gekookt. Het gemak waarmee het Ministerie van Economische Zaken hier deze vorm van zware dierenmishandeling afschermt, is stuitend. Wij hebben de staatssecretaris verzocht om een gesprek over dit pijnlijke onderwerp, maar daar heeft hij geen tijd voor, schrijft hij.”

De Vissenbescherming heeft op 25 februari 2016 zijn brief beantwoord.

Lugubere praktijk
Tot nu toe heeft alleen de Partij voor de Dieren het levend koken van kreeften en krabben aan de orde gesteld. Positief was dat tijdens het Algemeen Overleg Visserij van 2 maart j.l. Dion Graus van de PVV ook de staatssecretaris van EZ heeft verzocht om aan die primitieve lugubere praktijk van het levend koken van deze dieren een eind te maken. In april vindt weer een Algemeen Overleg plaats waarin mogelijk het levend koken van kreeften en krabben weer ter sprake zal komen.

Persbericht Vissenbescherming