Ton Dekker

Ton DekkerTon Dekker (1939) heeft als volkskundige gewerkt op het Meertens Instituut (1963-2000). Hij heeft zich daar beziggehouden met de veranderingen in opvattingen, cultuur en gedrag van mensen. Vanaf 1979 is hij bij diverse dierenbeschermingverenigingen actief geweest, onder andere de Dierenbescherming, Bont voor Dieren, Vissenbescherming, Stichting Dierentehuis Alkmaar, Stichting Knaagdierencentrum, CDON en de Partij voor de Dieren.
Ton denkt graag na over dierenwelzijnsproblemen en -beleid en doet dat om beter strijd te kunnen leveren tegen mensen die dieren het leven zuur maken. Hij is er van overtuigd dat die strijd permanent noodzakelijk zal blijven om erger te voorkomen, maar ook om verbeteringen in de behandeling van dieren te bewerkstelligen.

Archief