Klimaatverandering gaat, naar alle waarschijnlijkheid, enorme gevolgen hebben voor het voortbestaan van trekvogels. Deze dieren passen hun overlevingsstrategie aan door eerder of later aan hun trektocht te beginnen. Ook de periode wanneer een vogel in een bepaald gebied verblijft is veranderd.

trekvogels
Trekvogels bedreigd door klimaatverandering | Tapuit ©Rollin Verlinde, Vilda natuurfotografen

15% van de 1.800 trekvogelsoorten wereldwijd worden ernstig met uitsterven bedreigd, voornamelijk door de jacht, het verlies van habitat en de effecten van klimaatverandering. Deze cijfers werden bekend gemaakt naar aanleiding van de Dag van de Trekvogel (10 mei), die als doel heeft bewustwording te creëren over de bescherming van trekvogels en hun habitat.

Vogels en klimaat
Er zijn zo’n 10.000 vogelsoorten, waarvan voor 1.800 soorten migratie noodzakelijk is voor voortplanting en voedsel. Maar klimaatverandering dwingt veel trekvogelsoorten om hun verblijf aan te passen en de periode van migratie te wijzigen. Volgens Ana Bermejo, coorinator van SEO/Birdlife:

“Het is nog niet duidelijk wat de negatieve effecten zijn op het gedrag van trekvogels, maar we zijn er zeker van dat het gevolgen heeft… we zien dat trekvogels tegenwoordig niet in staat zijn om hun vitale cyclus af te ronden door gebrek aan het voedsel dat ze nodig hebben en dit kan als gevolg hebben dat ze minder succesvol zijn in de voortplanting.”

Dit geldt vooral voor kleine trekvogels, zoals de zwaluw, die door een gematigder klimaat zijn migratieperiode heeft moeten verkorten. Uiteindelijk beïnvloedt dit de hele biologische keten doordat roofvogels zich genoodzaakt zien om hun gedrag hierop aan te passen.

Duurzame ontwikkeling
De trektocht is een gevaarlijke reis voor trekvogels omdat ze blootgesteld worden aan diverse gevaren, zoals roofvogels, maar ook risico’s veroorzaakt door de mens. Daarom is het nodig dat er een samenwerking komt tussen overheden, non-profit organisaties en andere partijen om de algehele migratie van trekvogels te beschermen.

Het motto van de dag van de trekvogel van 2017 was ‘Duurzame Ontwikkeling voor fauna en mens’ omdat het voortbestaan van de trekvogel direct samenhangt met het handelen van de mens. Het werd gepromoot door de organisaties BirdLife International en Wetlands International en gesponsord door de Verenigde Naties. Het is nodig om de natuurlijke bronnen die beschikbaar zijn op een duurzame wijze te beheren ten gunste van de toekomst van zowel trekvogels als de mensheid.

Bron ©AnimalsToday.nl Estefanía Pampin Zuidmeer