Het Indiase Sathyamangalam Tiger Reserve en het Nepalese Bardia National Park hebben hun tijgerpopulatie meer dan verdubbeld. Zij ontvangen de TX2 Award 2021 voor hun succes bij het vergroten van de tijgerpopulaties. Het Sathyamangalam Tiger Reserve vergrootte zijn tijgerpopulatie van 25 tijgers in 2011 tot meer dan 80 tijgers in 2018. De tijgerpopulatie van Bardia National Park groeide van 18 tijgers in 2009 tot ongeveer 90 tijgers in 2018. Ook het Royal Manas National Park in Bhutan heeft de tijgerpopulatie verdubbeld.

Tijgergebieden in India en Nepal verdubbelen tijgerpopulatie
Tijgergebieden in India en Nepal verdubbelen tijgerpopulatie | Foto: publiek domein

De awards worden uitgereikt door het Conservation Assured | Tiger Standards (CA|TS), Fauna and Flora International (FFI), Global Tiger Forum (FTF), IUCN’s Integrated Tiger Habitat Conservation Programme (ITHCP), Panthera, UNDP Lion’s Share, Wildlife Conservation Society (WCS) en WWF. Het rapport ‘Impact on Tiger Recovery 2010-2022’ van WWF geeft een samenvatting van de tijgerbescherming in de afgelopen tien jaar.

Tijgergebieden in India en Nepal verdubbelen tijgerpopulatie
Foto: publiek domein

Herstel tijgerpopulatie

Het Chinese Nieuwjaar startte op 1 februari 2022 en was de start van het jaar van de tijger. In het vorige jaar van de tijger in 2010, stelden 13 landen in het verspreidingsgebied van de tijger een ambitieus doel. Het Global Tiger Initiative organiseerde de allereerste Tiger Summit. Tijdens deze ‘tijgertop’ in Sint Petersburg (Rusland) werd er gestreefd naar een verdubbeling van het aantal tijgers in het wild. Internationale samenwerkingen van 13 landen waar de tijger voorkomt wilden samenwerken met internationale natuurbeschermingsorganisaties met als doel het herstel van de tijgerpopulaties. Ravi Singh, secretaris-generaal en algemeen directeur van WWF India zegt:

“De TX2 Awards zijn een beloning voor de opmerkelijke bijdragen die door overheidsinstanties, NGO’s en plaatselijke gemeenschappen worden geleverd om de tijgerbescherming te versterken. Het toekennen van deze prijs aan een onlangs aangemeld tijgerreservaat als Sathyamangalam is een stap voorwaarts om anderen te inspireren zich in te zetten voor het behoud van deze prachtige soort en zijn habitats.”

Beschermgeesten van het woud

De gemeenschappen in het Sathyamangalam Tiger Reserve hebben een sterke culturele band met wilde dieren, vooral met tijgers. De katachtigen worden beschouwd als de beschermgeesten van het woud en worden samen met andere goden in tempels vereerd. Zonder deze steun zou de tijgerpopulatie niet zo snel zijn toegenomen. Ontwikkelingsinitiatieven van de gemeenschap en bewustmakingscampagnes in de dorpen om en in de bufferzone van het reservaat hebben de steun van de gemeenschap voor natuurbehoud versterkt, waardoor de tijgers een veilige plek hebben.

Tijgergebieden in India en Nepal verdubbelen tijgerpopulatie
Foto: publiek domein

Het biosfeerlandschap van de Nilgiri’s, waarin Sathyamangalam is gevestigd, heeft de grootste tijgerpopulatie ter wereld. Het reservaat is een belangrijke schakel tussen de Nilgiri’s en het landschap van de Eastern Ghats. Het is ook verbonden met andere tijgergebieden zoals Mudumulai Tiger Reserve, Bandipur Tiger Reserve en Biligiriranga Hills Tiger Reserve. Ook de omliggende gebieden van Erode Forest Division, Coimbatore Forest Division en Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary zijn belangrijke tijgerhabitats aan het worden. Doordat het tijgergebied wordt vergroot, kunnen tijgers zich makkelijker verplaatsen op zoek naar voedsel, een partner en nieuwe territoria.

Beschermen bossen en diersoorten

In de omgeving van Bardia delen de lokale gemeenschappen de bossen met de tijgers. Zij zijn afhankelijk van het bos voor hout, medicijnen en water. Hier wordt de lokale bevolking opgeleid tot burgerwetenschappers om de bewaking van tijgers en hun prooidieren te ondersteunen. Elk gemeenschapsbos heeft een gemeenschapsboswachter in dienst om de bossen en diersoorten te beschermen. De antistroperij-eenheden van de gemeenschap helpen bij het terugdringen van stroperij en illegale activiteiten. Tijgers in Bardia hebben profijt gehad van de oprichting van het Banke National Park, waardoor tijgers zich konden verspreiden. Tijgers vanuit het Bardia National Park hebben zich verplaatst naar het Banke National Park, waar nu 21 tijgers leven. In 2010 leefde er nog geen enkele tijger.

Tijgergebieden in India en Nepal verdubbelen tijgerpopulatie
Siberische tijger | Foto: publiek domein

De toename van tijgers in India, Nepal, Bhutan, China en Rusland is positief nieuws, maar het gaat niet in alle landen zo goed. In Maleisië neemt de tijgerpopulatie af en er zijn vermoedens dat de tijger is uitgestorven in Cambodja, Laos en Vietnam. Hoewel het aantal in het wild levende tijgers wereldwijd naar schatting toeneemt, is hun verspreidingsgebied alleen maar kleiner geworden. Tijgers zijn tegenwoordig beperkt tot minder dan 5 procent van hun historische verspreidingsgebied.

De succesverhalen zijn te danken aan regeringen en natuurbeschermingspartners, waaronder de cruciale steun van gemeenschappen. Hopelijk dienen deze verhalen ter inspiratie om het herstel van de tijgerpopulatie te vergroten. Op 5 september 2022 wordt er een tweede Global Tiger Summit gehouden in Vladivostok (Rusland). De volgende fase van het mondiale herstelplan zal hier worden bepaald.

Bronnen:

Gestaag meer zeldzame Siberische tijgers in China

©AnimalsToday.nl Jane Sauer