Eerder dit jaar hadden Noorwegen, Finland en Zweden plannen om de wolvenpopulaties in de Scandinavische landen drastisch te verkleinen. Maar nadat natuurbeschermingsorganisaties in heel Europa een beroep deden op EU-wetgeving en een gerechtelijk bevel afdwongen, zijn Noorse en Finse wolven voorlopig van de jacht gered.

Noorse en Finse wolven van jacht gered
Wolvenzone toch veilig | Foto: publiek domein

Begin deze maand zouden in Noorwegen 51 wolven worden afgemaakt, na druk van de jacht- en landbouwlobby’s in het land – een groot deel van de geschatte 80 wolven die in het land leven. Ongeveer de helft hiervan bevindt zich in een natuurgebied dat is afgezet om de roofdieren te beschermen, de zogenaamde ‘wolvenzone’.
.

Finland, Zweden en Noorwegen maken wolven af

Noorse en Finse wolven voorlopig gered

Drie organisaties (Noah, WWF Noorwegen en Vereniging Onze Roofdieren) dwongen een gerechtelijk bevel af met het argument dat het doden van 25 wolven in de beschermingszone een inbreuk zou zijn op de Europese milieuwetgeving. De wolvenzone beslaat zo’n 5 procent van het Noorse grondgebied en is ingesteld omdat de wolf op de Noorse Rode Lijst van bedreigde diersoorten staat.

Ook Finland heeft de vergunningen voor het doden van drie wolvenroedels opgeschort, op grond van EU-wetgeving. Jagers in Zweden hebben helaas al 27 wolven doodgeschoten, het merendeel van hun jaarlijkse doelstelling.

Noorse en Finse wolven van jacht gered
Wolven eten een ree | Foto: publiek domein

Belangrijk signaal

Dierenrechtenorganisatie Noah is blij dat de rechtbank erkent wat er op het spel staat: de rechtszekerheid van de biodiversiteit. Siri Martinsen, de directeur van de organisatie:

“De staat moet dit opvatten als een belangrijk signaal dat zij de behoedzamer met hun beheer van bedreigde roofdieren moeten omgaan.”

De landen mogen de wetten die de soort moeten beschermen niet langer aan hun laars lappen, aldus Martinsen:

“De wolven zijn in ieder geval voor dit jaar gered, omdat het jachtseizoen nog maar twee weken duurt en het daarna voortplantingsseizoen is, waarin ze niet mogen worden afgeschoten.”

Wat volgend jachtseizoen het lot wordt van de wolven staat echter nog niet vast.

Wolvenzone even veilig

Een soortgelijke kwestie speelde in 2020, toen Noah de regering voor de rechter daagde vanwege haar besluit om binnen de wolvenzone op een wolvenfamilie te jagen. Afgelopen zomer deed de rechtbank uitspraak en concludeerde dat het besluit in strijd was met de Natuurbeschermingswet. Volgens het oordeel van de rechter slaagde de regering er niet in voldoende noodzaak aan te tonen voor het maken van een uitzondering op de strikte bescherming van de wolf. De regering is tegen het vonnis in beroep gegaan en de zitting in hoger beroep is gepland voor de zomer van 2022.

wolven
Noorse en Finse wolven van jacht gered | Foto: publiek domein

Volgens Martinsen staat de regering vijandig tegenover wolven:

“Ze willen geen wolven in Noorwegen, ze zijn altijd duidelijk geweest dat wolven niet zouden moeten voortplanten in de natuur.”

Ook in andere Europese landen gaan sterke geluiden over anti-wolvenbeleid. Bijvoorbeeld in Duitsland, waar heftig wordt gediscussieerd over het effect van het roofdier op de landbouw.

Bronnen:

Karen’s blog: De bangmakerij van angsthaas Annemieke

©AnimalsToday.nl Meia van der Zee