In India zijn bij de laatste grote telling maar liefst ruim 2200 tijgers geregistreerd. In 2010 waren het er 1700 en in 2006 slechts 1400. De Bengaalse tijger in India is bezig met een comeback.

tijger
Bengaalse tijger. Foto: Arsh_86 via photopin cc

Gert Polet, tijgerdeskundige van het Wereld Natuur Fonds (WNF) is blij en spreekt van een gigantisch mooi resultaat. De Indiase overheid en natuurbeschermingsorganisaties hebben de laatste jaren dan ook enorm ingezet op betere bescherming van tijgers onder andere door intensievere patrouilles. Daarnaast is de methode van tellen verbeterd zodat nog nauwkeuriger kan worden vastgesteld waar de Bengaalse tijger voorkomt. Het gaat om een gebied zeven keer groter dan Nederland waar 2.000 rangers bijna zeventig procent van het totale leefgebied van de tijger in kaart hebben gebracht. Hiervoor is ondermeer gebruik gemaakt van bijna 10.000 cameravallen.

Uitgekamd
In India leeft naar schatting twee derde van het totaal aantal tijgers in het wild (3200). Maar we zijn er nog lang niet met tijgerbescherming, zo waarschuwt Polet. In Nepal en Rusland gaat het weliswaar ook de goede kant op, maar in Maleisië daarentegen gaat het snel bergafwaarts met de tijger. De bossen in Maleisië worden systematisch uitgekamd vanwege de enorme vraag naar tijgerproducten in Azië. Stroperij en illegale handel blijft dan ook de grootste bedreiging samen met verdwijnen van leefgebied en prooidieren. Overheden zijn van cruciaal belang om de vraag naar dit soort producten te stoppen. Polet:

“Er is geen wondermiddel. Zo lang de dreiging van stroperij er is zal de tijger onze hulp keihard nodig hebben.”

Verdubbeling
In 2010 hebben alle dertien ’tijgerlanden’, mede op initiatief van WNF, afgesproken om het aantal in het wild levende tijgers in 2022 te hebben verdubbeld. Sommige landen zullen er snel een tandje bij moeten doen als ze dit doel willen halen. Het WNF riep vorig jaar juli zeven van de dertien ’tijgerlanden’ op om structureel landelijke tijgertellingen te gaan doen. Door gebrek aan actuele wetenschappelijke cijfers is vrijwel niets bekend over de in het wild levende tijgers in Indonesië, Maleisië, Thailand, Myanmar, Laos, Cambodja en Vietnam. Vooral Maleisië en Indonesië ziet het WNF als topprioriteit. Hier komen twee ondersoorten van de tijger voor; de Maleise tijger en de Sumatraanse tijger.

Lees hier wat het WNF doet om de tijger te beschermen.

Persbericht WNF