Actie tegen EU-export van levend vee
Vandaag heeft dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming een tijdelijk standbeeld van een koe geplaatst voor de Tweede Kamer in Den Haag.

standbeeld
Marianne Thieme, fractievoorzitter voor de Partij voor de Dieren, zet haar handtekening op het standbeeld | Foto: CIWF

Voorbijgangers konden hun handtekening plaatsen op de koe, die symbool staat voor het enorme dierenleed tijdens verre veetransporten naar landen buiten de EU. Daarmee onderschreven zij de oproep van CIWF aan de Europese Unie deze wrede transporten te verbieden, omdat Europese dieren buiten Europa in de praktijk niet door de Europese wet beschermd worden.

standbeeld
Foto: CIWF

Behalve veel voorbijgangers ondersteunden ook de Tweede Kamerleden Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) en Rik Grashoff (GroenLinks) deze actie met hun handtekening op de koe.

standbeeld
Foto: CIWF

Betere wetgeving
CIWF voert campagne voor betere nationale en Europese wetgeving omtrent veetransporten. Binnen de huidige Europese regels mogen geiten, schapen en runderen 29 uur (met één uur pauze) vervoerd worden. Na een rustperiode van 24 uur mogen de dieren vervolgens opnieuw op transport. Er is geen grens gesteld aan de afstand waarover dieren vervoerd mogen worden en ook niet aan de duur van de transporten. CIWF pleit voor een maximale duur van 8 uur voor alle transporten.

Persbericht Compassion in World Farming (CIWF)