Wakker DierUit antwoorden van staatssecretaris Bleker op Kamervragen van PvdA, SP en PvdD, blijkt dat er voor tientallen miljoenen aan subsidies zijn verstrekt aan megastallen afgelopen jaren. Alleen al het huidige demissionaire kabinet heeft volgens Bleker in de anderhalf jaar dat ze regeerde aan 101 megastallen een totaalbedrag van €11,2 miljoen aan subsidies verleend. Aan buitenlandse megastallen is voor €20 miljoen subsidie verleend en voor €15 miljoen aan leningen. De Kamervragen werden gesteld naar aanleiding van het rapport van Wakker Dier waaruit bleek dat de in oprichting zijnde gigastal in Grubbenvorst voor €2,1 miljoen aan subsidies had ontvangen van diverse overheidsinstanties. Bleker herhaalt in zijn antwoorden op de Kamervragen dat hij “een ongebreidelde groei van de omvang van de bedrijven niet gewenst” vindt, maar stelt tevens dat “schaalgrootte geen criterium is voor de toekenning van een subsidie.” Wakker Dier is verbijsterd: “Met de rechterhand houdt deze regering voor vrijwel iedereen ferm de hand op de knip, terwijl zij met de linkerhand gul subsidies uitdeelt aan omstreden megastallen.” 

megastallen

Ook aan de in oprichting zijnde gigastal in Grubbenvorst blijken nog meer subsidies verleend dan de  €2,1 miljoen subsidie die Wakker Dier eerder boven tafel had gekregen: de staatssecretaris geeft een tot nu toe onbekende subsidie toe van €458.000 in 2007. Gisteren tekende Wakker Dier nog beroep aan bij de Raad van State tegen de verlening van een vergunning voor de rijkelijk gesubsidieerde gigastal in Grubbenvorst. Over een half jaar tot een jaar zal de rechter bepalen of met de bouw van de eerste gigastal gestart kan worden. Eerder bleek al uit onderzoek van Wakker Dier dat de overheid veel subsidies verstrekt aan megastallen in het buitenland.

Van een megastal is sprake als het bedrijf groter is dan 300 NGE. Wakker Dier noemt de stal in Grubbenvorst de eerste gigastal omdat dit de eerste stal in Nederland dreigt te worden die meer dan 3000 NGE is, dus meer dan 10 keer de grootte van een megastal heeft.

Bron: Persbericht Wakker Dier