Een aantal zeer bijzondere planten lijkt terug te keren in het Nederlandse landschap. Planten als moerashertshooi, de egelboterbloem, hazenzegge, de pilvaren, de echte koekoeksbloem en het drijvend fonteinkruid zijn aangetroffen in het Limburgse Kempen-Broek.

Egelboterbloem - bijzondere planten
Eén van de teruggekeerde plantensoorten, de egelboterbloem | Foto: Christian Fischer. [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Het Kempen-Broek was vroeger een nat gebied met venen, natte heiden en moerassen. ARK Natuurontwikkeling werkt samen met Natuurmonumenten aan herstel van dit gebied onder andere door het instellen van een klimaatbuffer. Deze klimaatbuffer moet de omgeving helpen de effecten van klimaatverandering tegen te gaan, wat vooral inhoudt dat bewerkstelligd wordt dat schoon kwelwater langer beschikbaar blijft voor de natuur.

Het aantreffen van de plantensoorten is goed nieuws en bewijs dat het herstel van het gebied op de goede weg is. Het wachten is nu dan ook op de terugkeer van de eerste bijzondere diersoorten, zoals de gerande oeverspin, de gevlekte glanslibel en de boomkikker.

Boomkikker - bijzondere planten
Boomkikker | Foto: Wojsyl (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons
Bron: Natuurbericht.nl ©PiepVandaag.nl