Animal Rights heeft vrijdag een brandbrief overhandigd met de oproep aan minister Schouten om een vergunning in te trekken: stop dierproeven voor de bontindustrie. De brandbrief is medeondertekend door meer dan 3.450 mensen. 

bontindustrie
Stop dierproeven voor de bontindustrie | Foto: Animal Rights

Animal Rights oprichter Robert Molenaar:

“Wrede dierproeven voor een verboden industrie is volstrekt onethisch en onacceptabel.”

Wageningen University & Research

De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) is het overheidsorgaan dat vergunningen voor dierproeven afgeeft. In 2018 verleende de CCD de vergunning voor de vaccincontroles voor de bontsector. Het lijkt erop dat de dierproeven voor de bontindustrie worden uitgevoerd door Wageningen University & Research in opdracht van de bontfokkersvereniging NFE. Het gaat om vaccincontroles voor een industrie die verboden is in Nederland en omliggende landen.

Dierproeven liggen stil

Animal Rights heeft de CCD om uitleg gevraagd. De dierproevencommissie heeft navraag gedaan bij de vergunninghouder. Daaruit blijkt dat in 2021 geen diertesten voor de bontindustrie zijn uitgevoerd en er nu ook geen concrete plannen zijn. “Dat is geweldig nieuws en bespaart dit jaar 660 nertsen en 7.220 muizen een akelige dood,” aldus Molenaar.

“Maar de vergunning is nog geldig tot eind 2023 en dat zou kunnen betekenen dat er toch weer dierproeven worden uitgevoerd. Het blijft dan ook noodzakelijk om de vergunning in te trekken zodat we zeker weten dat er geen nertsen en muizen hoeven te lijden voor de bontindustrie.”

Bron: