Op 1 januari 2013 wordt groepshuisvesting voor zwangere zeugen verplicht in Europa. Zij mogen dan niet meer gedurende hun hele zwangerschap worden opgesloten in ligboxen: kooien die zo krap zijn dat de dieren zich niet eens kunnen omdraaien.

Stop de zeugenkooi!

Hoewel de nieuwe regels al 15 jaar bekend zijn, hebben zo’n 400 Nederlandse varkenshouders hun stallen nog steeds niet aangepast. De bonden, LTO en NVV, vragen de regering zelfs om uitstel en om toestemming alle zeugen langer dan 4 dagen in kooien te mogen opsluiten. Ze dringen aan op een zogenaamde “knelpuntenregeling” voor bedrijven die op 1 januari 2013 nog niet zijn overschakeld.

Mocht de regering op dit verzoek ingaan dan zou dat betekenen dat tienduizenden, mogelijk honderdduizenden dieren nog langer vast in een van de wreedste systemen van de vee-industrie.

Compassion in World Farming (CIWF) is een emailactie begonnen tegen de nog langere opsluiting van zeugen. Doe mee en vraag staatssecretaris Bleker niet toe te geven en ervoor te zorgen dat de regels 100% worden nageleefd!

De zeugen hebben je hulp nodig!

©PiepVandaag.nl