Minister Adema moet deze zomer beter toezien op de temperatuur in veewagens tijdens internationale transporten. Dit stelt Wakker Dier vandaag in een brandbrief aan Adema. Tijdens zomerse dagen in 2022 liep de temperatuur in 55 procent van de gecontroleerde veewagens op tot boven de 30°C, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Veetransporten tijdens bloedhete dagen zijn een (extra) kwelling voor de dieren.

Stop bloedhete veetransporten naar het buitenland
Stop bloedhete veetransporten naar het buitenland | Foto (oververhit varken bij 35 graden buitentemperatuur wachtend voor het slachthuis, 11 augustus 2020): House of Animals

Volgens de Europese wetgeving mag het in veewagens niet warmer worden dan 30°C, met een ‘tolerantie’ van 5°C. Dat betreft de binnentemperatuur van de veewagen, die op een snelweg in de volle zon al snel ondraaglijk heet is. De NVWA toetst echter op hete dagen of internationale transporten vanuit Nederland een gebied doorkruisen waar de buitentemperatuur boven de 30°C uitkomt, voordat zij een transportvergunning uitgeeft. Dit beleid blijkt ontoereikend om hoge temperaturen ín de wagen te voorkomen, waar het mede door de vele dieren al snel bloedheet is, zeker tijdens een rust van de chauffeur of andere wachttijd. Hilhorst:

“De NVWA moet dus bij veel lagere buitentemperaturen al ingrijpen.”

Zelfbedachte extra marges

Het handhavingsbeleid vertoont meer gebreken. Zo kiest de NVWA ervoor om de wettelijke marge van 5°C nog verder op te rekken. De inspecteurs knijpen een oogje toe als de temperatuur in de bloedhete wagen ‘niet significant hoger’ was dan 35°C of als die hoge temperatuur korter dan een uur voorkwam, Hilhorst:

“Het is niet aan de NVWA om de regels te versoepelen met zelfbedachte extra marges.”

.

Stop bloedhete veetransporten naar het buitenland
Het is niet aan de NVWA om de regels te versoepelen met zelfbedachte extra marges | Foto (oververhitte varkens bij 35 graden buitentemperatuur wachtend voor het slachthuis, 11 augustus 2020): House of Animals

De minister maakte de cijfers van 2020, 2021 en 2022 enkele weken geleden bekend aan de Tweede Kamer. Opvallend is dat niet alle gerapporteerde gegevens overeenkomen met een NVWA-evaluatie uit 2020, verkregen door Wakker Dier middels een Woo-verzoek. Volgens de NVWA liep in 2020 de temperatuur in maar liefst 82 gecontroleerde veewagens op tot 35°C. De minister noemt in zijn brief een aanzienlijk lager aantal: 27. Wakker Dier vraagt in de brandbrief om opheldering over het verschil.

Bloedhete varkenstransporten

In de meeste gevallen ging het om transport van varkens. Varkens kunnen slecht tegen warmte, laat staan hitte. Dit komt onder andere doordat ze niet kunnen zweten. Ze koelen af door in water of modder te rollen; beide zijn niet beschikbaar in een veewagen. Al vanaf 20°C krijgen ze last en bij 30°C hebben ze ernstige fysieke stress. Vanaf 35°C kunnen varkens zo oververhit raken dat ze eraan sterven.
.

Hittestress voor de barbecue (video)

Beter beleid

Wakker Dier wil dat de minister het handhavingsbeleid van de NVWA aanpast. Langdurig internationaal transport moet bij aanzienlijk lagere buitentemperaturen aan banden worden gelegd. En vervoerders die de temperatuur laten oplopen tot 35°C en hoger moeten onmiddellijk en fors worden beboet, zonder zelfbedachte extra marges van de NVWA. Hilhorst:

“Wij vragen de minister om de dieren te beschermen. Deze zomer nog.”

Bron:

Onderzoek naar hittestress bij varkens en kippen kost 4 jaar?

©AnimalsToday.nl