Op 23 mei gaat Nederland naar de stembus voor de Europese Parlementsverkiezingen. De afname van natuur in Europa is alarmerend en de EU kan daar grote invloed op hebben. Birdlife International en lokale partner Vogelbescherming Nederland werken samen met Lush Cosmetics om hun #IvoteNature-campagne in 297 winkels, verspreid over 17 Europese landen, onder de aandacht te brengen.

23 mei
Stem voor natuur op 23 mei #IvoteNature | Foto (grutto): publiek domein

Het klimaat is een van de belangrijkste thema’s binnen de huidige verkiezingscampagnes, maar veel politieke partijen zien meer noodzaak in investeren in belastingen, overheidsuitgaven en politieke en budgettaire kwesties.

Natuur doet er toe!

De natuur, dieren en het milieu zijn voor veel mensen een belangrijk onderwerp. Daarom is 23 mei het perfecte moment om aan de politiek te laten weten dat deze dingen er voor jou toe doen:

  • In de laatste 50 jaar is de populatie van zoogdieren, vogels en reptielen wereldwijd met gemiddeld 60 procent afgenomen.
  • In de laatste 50 jaar is onze ecologische voetafdruk (onze consumptie van natuurlijke bronnen) wereldwijd met ongeveer 190 procent toegenomen.
  • In sommige delen van Europa is de bijenpopulatie met meer dan 50 procent afgenomen.
    (Cijfers: BirdLife International)
  • In Nederland is slechts 15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit (gemeten vanaf 1700) over, terwijl dit gemiddelde in Europa op 40 en wereldwijd op 70 procent ligt.
  • 67 procent van het Nederlands landoppervlak wordt gebruikt voor de landbouw (CBS).
  • 44 procent van de vogelsoorten die in Nederland broeden wordt bedreigd (Vogelbescherming).
  • In Nederland is 76 procent van de insecten in de afgelopen 27 jaar verdwenen. En dat is erg: het is een grote aanslag op de kringloop van het leven (Radboud Universiteit).
Morgan Freeman
De honingbij is in nood | Foto: ©Rollin Verlinde, Vilda natuurfotografen

Natuur is in nood!

Lush ondersteunt BirdLife International (in Nederland bekend als de Vogelbescherming) in hun Europese #IvoteNature-campagne. In alle etalages in Europa zijn beelden te zien van nationale natuurgebieden met de boodschap: ‘de natuur is in nood’.

Een aantal jaar geleden sloegen Lush en BirdLife de handen al ineen om de Europese natuurbeschermingswetten, de Vogel- en Habitatrichtlijnen (pdf) te steunen. De gezondheid van de natuur en het milieu zijn onafscheidelijk van de gezondheid van onze civiele samenleving en politieke participatie. Paul Morton, Lush woordvoerder en mede-oprichter van Birds of Poole Harbor:

“Onze fragiele ecosystemen en het dierenleven dat daarvan afhankelijk is hebben ons nu meer dan ooit nodig. De laatste 50 jaar hebben we populaties van diersoorten drastisch zien afnemen, plastic zien ophopen in de oceanen en de temperaturen zien stijgen. Toch zijn de Europese wetten sommige van de beste in de wereld op het gebied van natuurbescherming – zonder die wetten zouden we er nog veel erger aan toe zijn. De verkiezingen aan het eind van deze maand geven jóu de mogelijkheid om te zorgen dat de natuur, de dieren en het milieu niet vergeten worden. Laat je stem tellen!”

23 mei
De veldleeuwerik komt steeds minder voor in Nederland | Foto: © Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Stem natuur op 23 mei!

Vogelbescherming Nederland roept ook op om voor natuur te stemmen op 23 mei:

“Mensen die willen dat de Europese landbouw vergroent en dat de natuurgebieden hun veerkracht terugkrijgen, kunnen vogels, vlinders en bloemenweiden helpen door op 23 mei te stemmen op een partij die zich daar voor inzet.”

Angelo Caserta, directeur van BirdLife Europe:

“Voor de natuur stemmen betekent stemmen voor kandidaten en partijen die ons klimaat en de biodiversiteitscrisis serieus nemen en, nog belangrijker, vastbesloten zijn om het tij te keren. Elke dag zien we dat steeds meer burgers opstaan om zich uit te spreken voor de natuur. We hopen met deze campagne Europeanen aan te moedigen om voor de natuur te stemmen.”

Zelden waren verkiezingen zo belangrijk voor natuur, dieren en het milieu. Denk daar op 23 mei alsjeblieft aan als je gaat stemmen. Weet je nog niet op welke partij? Klik dan hier voor de EU StemWijzer.

Bron: