Op de Britse basis op Cyprus zijn afgelopen najaar meer dan 800.000 zangvogels gedood. Dierenwelzijnsorganisaties luiden de noodklok en vragen de Britse regering in te grijpen.

Zangvogels
Zo’n 800.000 zangvogels zijn afgelopen herfst illegaal gedood op Cyprus | Foto: Pixabay

Kleinschalige vangst van zangvogels voor menselijke consumptie gebeurt al eeuwen op Cyprus, maar is bij de wet verboden sinds 1974. Die wetgeving lijkt niet echt succesvol, want inmiddels gebeurt het stropen op industriële schaal. Zo liet een nieuw onderzoek uitgevoerd door de Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), een Britse vereniging voor de bescherming van in het wild levende vogels, en BirdLife Cyprus een recordaantal illegale en vrijwel onzichtbaar geplaatste vogelvangnetten zien. Deze netten waren speciaal opgehangen om trekvogels te vangen op Brits grondgebied in de Middellandse Zee. Het aantal ontdekte netten op het grondgebied van het Ministerie van Defensie op Cyprus bleek zelfs met 183% toegenomen sinds de start van controles in 2002. Vogelstropers verdienen veel geld aan het vangen van deze dieren. De vogels staan namelijk, hoewel de vangst illegaal is, bij veel restaurants op het menu.

Voor menselijke consumptie
In het onderzoek wordt gesteld dat op Cyprus alleen het afgelopen najaar al zo’n 2,3 miljoen vogels zijn gedood. Het gaat naar schatting om 153 verschillende vogelsoorten. Grootste vogeldoder is bij uitstek de Britse militaire basis en daarom verzoekt de RSPD de Britse regering met klem actie te ondernemen en deze illegale moord op de vogels te stoppen. BirdLife Cyprus geeft aan deze enorme vogelsterfte niet te kunnen en willen negeren. Daarom dringen ze er bij de Cypriotische regering op aan om maatregelen te nemen tegen de restaurants die de vogels op hun menukaart zetten.

Bron © Animals Today Lydia Zittema