Friesland is de enige provincie in Nederland waar zwerfkatten mogen worden afgeschoten. De reden hiervoor is om weidevogels bescherming te bieden. Stichting Dier&Recht noemt de huidige regeling bizar en wil deze zo snel mogelijk afschaffen. Om die reden is de organisatie een petitie gestart.

zwerfkatten
Petitie: Stop met het doodschieten van zwerfkatten in Friesland! | Foto: Dier&Recht

Jagers mogen sinds 2003 zwerfkatten in Friesland afschieten. Deze regeling ging destijds van start ter bescherming van kwetsbare weidevogels. Volgens dierenrechtenorganisatie Stichting Dier&Recht is deze achterhaald. In 2020 zijn er 447 katten afgeschoten. In 2021 waren dat er 250. Het aantal dat in 2022 is gedood is voor alsnog onbekend. Stichting Dier&Recht heeft al meer dan 600 handtekeningen verzameld. Het doel is om minstens 10.000 binnen te halen en hiermee druk uit te oefenen op de provincie Friesland om te stoppen met deze ellendige regeling die meer kwaad dan goed doet.

Er is inmiddels al door wetenschappers vastgesteld dat niet de zwerfkatten, maar de landbouw de grote boosdoener is. Zwerfkatten hebben een voorkeur voor het eten van zoogdieren. Op deze manier voorkomen zij bovendien dat er muizen- en rattenplagen ontstaan. Het doden van zwerfkatten is dus geen oplossing ter bescherming van deze vogelpopulaties. Het zou daarom beter zijn om zwerfkatten te castreren en daarmee de huidige populatie op den duur van nature in te perken.

Tweet Dierenbescherming over het afschieten van zwerfkatten in Friesland

Bescherming weidevogels

Wat is er dan wel aan de hand met de weidevogels? Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het overmatig gebruik van pesticiden en andere bestrijdingsmiddelen de grond zodanig heeft aangetast, dat het een aaneenschakeling van ellende heeft teweeggebracht. De giftige stoffen komen in het grondwater en in omringende sloten terecht. Vissen krijgen deze stoffen binnen en op hun beurt krijgen de vogels hetzelfde gif binnen na het consumeren van deze vissen.

Daarnaast verzuurt de stikstof die in kunstmest zit de bodem, waardoor de kalk oplost en wegstroomt. Planten die in deze bodems groeien, hebben een tekort aan kalk en wanneer vogels het groen consumeren, leggen daardoor zeer zwakke eieren. Hun jongen overleven het vaak niet. Een laatste boosdoener is het veelvuldig maaien van het grasland. Hierdoor verdwijnen er nestjes, al of niet, met jongen er in. Hieruit kunnen we concluderen dat de focus op de landbouw moet liggen wanneer het gaat om de bescherming van weidevogels. En niet op de zwerfkatten.

Teken hier de petitie om Friesland te laten stoppen met het doodschieten van zwerfkatten

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools