De tijd begint te dringen voor vele bedreigde diersoorten. Door de wereldwijde illegale dierenhandel staan vele dierensoorten op het punt van uitsterven. Hevig wordt er gezocht naar manieren om deze handel ten einde te brengen. Een nieuw initiatief kan wellicht een belangrijke rol spelen in het oprollen van de criminele netwerken die achter de handel zitten: het samenwerken met de geheime dienst.

illegale dierenhandel
Illegale ivoorhandel | Foto Interpol

Ondanks de inzet van velen organisaties en groepen gaat de illegale handel in dieren en dierproducten onvermoeid verder. Velen iconische diersoorten staan op het punt om van deze aardbol te verdwijnen. Meerdere organisaties, experts en wetenschappers luidden de noodklok. Een van de grootste problemen van de illegale dierenhandel zijn de criminele netwerken die erachter zitten.

Criminele netwerken
Deze criminele netwerken vormen een grote bedreiging voor de samenleving. Behalve dat ze biljoenen euro’s per jaar verdienen, terroriseren ze gemeenschappen in kwetsbare landen en vormen ze en grote bedreiging voor de wereldwijde veiligheid. Vaak zijn deze organisaties te linken aan andere criminele activiteiten zoals wapen- en mensenhandel. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Washington is de illegale dierenhandel de vierde grootste georganiseerde criminaliteit wereldwijd. Het opsporen en oprollen van deze netwerken vergt een professionele aanpak en specifieke kennis. Vaak ontbreekt het aan deze kennis bij de organisaties die verantwoordelijk zijn voor het opsporen en oprollen van deze criminele netwerken. Het samenwerken met de geheime dienst zou een grote bijdrage kunnen leveren aan het blootleggen van de criminele netwerken achter de illegale dierenhandel.

Amerika
De oproep voor samenwerking komt van Amerikaanse president Obama. In Amerika wordt de illegale dierenhandel gezien als bedreiging voor de nationale veiligheid. Amerika zet zich dan ook meer en meer in om deze handel tegen te gaan.

Spionnen
De beste agentschappen zullen personeel en intelligence uitlenen zullen personeel en intelligence. Zonder deze professionele kennis die ook wordt gebruikt in de strijd tegen drugs en mensenhandelaars, wordt door experts gevreesd dat ’s werelds meest iconische wezens binnen korte tijd van de aardbodem zullen verdwijnen. Verschillende agenten zullen worden geplaatst in landen die een grote rol spelen in de illegale dierenhandel, zoals Thailand, Tanzania en Botswana. Hier zullen ze belangrijke informatie verzamelen om de criminele netwerken bloot te leggen. Door deze aanpak zou er meer duidelijkheid moeten komen over hoe de illegale dierenhandel past binnen het grotere plaatje van veiligheid en georganiseerde criminaliteit.

Bron ©PiepVandaag.nl Nadine van Wissen