Spanje heeft een nieuwe wet op de visserij ingevoerd, die strengere sancties oplegt aan Spaanse vissers die betrokken zijn bij illegale visvangst, ook als de betrokken schepen onder een andere vlag varen. Spaanse burgers die zich aan deze activiteiten economisch verrijken zijn in het vervolg eveneens strafbaar.  

illegale visserij
©aleutianseast.org

De opluchting bij samenwerkende partijen The Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana, het Wereld Natuurfonds (WWF) en The Pew Charitable Trusts (een Amerikaanse niet-gouvernementele non-profit organisatie (NGO)) over invoering van deze wet is groot. Ze roepen de rest van de Europese lidstaten op om wereldwijd soortgelijke wetten – die feitelijk een omzetting zijn van de al afgegeven Europese richtlijnen tegen het effectief bestrijden van piraatvisserij – goed te keuren.

Maria José Cornax, Visserij Campagneleider van Oceana:

“Het gebrek aan wil bij lidstaten om de wetten aan te nemen is een ernstige belemmering voor de EU om dit probleem aan te pakken. Het feit dat Spanje, Europa’s grootste visserijland, heeft besloten om het voortouw te nemen in het optreden tegen de tot nu toe onbestrafte internationale piraterij , is een belangrijk signaal voor de andere Europese landen.”

Steve Trent, Executive Director van de Environmental Justice Foundation (EJF) voegt hieraan toe:

“Alle EU-lidstaten zouden Spanje’s initiatief moeten opvolgen en dit sleutelelement van de EU IUU regelgeving effectief moeten implementeren.”

De organisaties verwijzen naar een recent geval van piraatvisserij in de Zuidelijke Oceaan. Interpol Purple Notices in Nieuw-Zeeland doet er onderzoek naar de individuen en netwerken achter schepen die onder de vlag van Equatoriaal-Guinea varen, maar in verband gebracht worden met een Spaans bedrijf.

In het verleden zijn 2 van deze vissersboten al gelinkt aan een syndicaat genaamd ‘Vidal Armadores S.A.’, een in het noordwesten van Spanje gelegen familiebedrijf verbonden aan 40 vermeende gevallen van illegale visserij. Als deze link inderdaad bewezen kan worden zijn de Spaanse autoriteiten met het invoeren van de nieuwe wet eindelijk in staat dit bedrijf strafrechtelijk aan te pakken.

Illegale visserij is naar schatting goed voor 20 tot 40 procent van alle vangsten wereldwijd. Dit levert grote ecologische problemen op, want de illegale vissersschepen houden geen rekening met quota of beschermingsmaatregelen voor bepaalde soorten of met  zeereservaten.

Omdat illegale vangsten uit de statistieken blijven, onderschatten beleidsmakers hoe sterk sommige soorten bevist worden, waardoor dus een overbevissing in het kwadraat plaatsvindt. Hieraan moet zo snel mogelijk een einde komen!

Bronnen: Oceana, Interpol, National  ©PiepVandaag.nl Hanneke van Alphen


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.