Er komt een nationaal verbod op de verkoop van ruw ivoor. Vanaf 1 maart 2019 is het verboden in en vanuit Nederland ruw ivoor te verkopen. Dat maakte minister Schouten  van Landbouw maandag middels een brief aan de Tweede Kamer bekend.

ruw ivoor
Photo Credit: Vikalpa | Groundviews | Maatram | CPA via Compfight cc

Oud ivoor mag nu nog worden verhandeld als antiek, omdat het was verkregen voordat de dierenbeschermingswetten werden aangescherpt. Maar het is moeilijk om oud ivoor van nieuw ivoor te onderscheiden. Daarom stopt Schouten vanaf maart met het verlenen van EU-verkoopcertificaten, wat leidt tot een nationaal verkoopverbod. De minister wil op termijn “aanvullende EU-brede maatregelen” nemen, maar “dergelijke besluitvorming vergt tijd”.

Steekproef
Uit een steekproef van actiegroepen Avaaz en Elephant Action League afgelopen juni bleek dat recent ivoor vaak als oud ivoor werd aangeboden. De groepen schaften ivoren kunstvoorwerpen aan via Marktplaats en in Nederlandse antiekwinkels. De universiteit van Oxford voerde hierop een ouderdomsonderzoek uit door middel van koolstofdatering, met als conclusie dat 68 procent van het onderzochte ivoor niet antiek is. Deze voorwerpen dateren van na 1947 en mogen niet verhandeld worden. Door de voorwerpen op gewiekste wijze met theebaden te ‘verouderen’, komen handelaren hier nu nog mee weg, mede omdat het onderzoek naar de oudheid van ivoor niet zomaar op het oog kan plaatsvinden.

Duidelijk is dat het huidige verbod op ivoor van na 1947 niet functioneert en voor douane en opsporingsdiensten niet te handhaven is. Door antiek ivoor als dekmantel te gebruiken, werkt de legale verkoop van jonger ivoor de illegale handel juist in de hand.  Zolang ivoor verkocht mag worden, worden olifanten op gruwelijke wijze door de almaar gewiekster en geweldadiger opererende stropers gedood. Door het halfslachtige semi-verbod, werkt Nederland dan ook direct mee aan het afslachten van olifanten.

Avaaz kon hierdoor in Nederland eenvoudig ivoren beeldjes kopen, waarvan er drie van ivoor uit de jaren ’90 waren. Een ander voorwerp bleek zelfs van ivoor te zijn van een olifant die tussen 2000-’03 nog leefde.

Inleverpunten
De overheid wil voor volgende zomer inleverpunten oprichten voor oud ivoor en andere producten van beschermde plant- en diersoorten. OP deze manier moet illegale doorverkoop worden voorkomen. Ook wordt er een speciale voorlichtingsdag georganiseerd voor veilinghuizen en taxateurs.

Uitgestorven
Elke vijftien minuten sterft een olifant door stroperij. Hierdoor is het aantal wilde Afrikaanse olifanten in de afgelopen honderd jaar van 10 miljoen dieren gedaald naar minder dan 500.000. In het tempo waarin de dieren nu worden afgeslacht zullen ze binnen enkele decennia in het wild uitgestorven zijn.

Bron: NRC ©AnimalsToday.nl Monique van Dijk Armor