Tijdens zijn bezoek aan Nepal was Pim van Baarsen, student aan de Design Academy Eindhoven, verbijsterd over de hoeveelheid afval die hij zag liggen. Nog veel bruikbaar materiaal lag gewoon op straat. Omdat de meeste inwoners van Nepal in het bezit zijn van een smartphone en internet, kwam de Nederlandse student op het idee met het project ‘Holy Crap’ te starten, hiermee wordt de bevolking via beloningen en een slim afvalscheidingssysteem aangespoord beter met afval om te gaan. Ook Stichting The Plastic Soup Foundation is geïnteresseerd in dit interessante project.

smartphone
Het project ‘Holy crap’ moet betere afvalscheiding in Nepal bewerkstelligen | Foto credit: World Bank Photo Collection via Compfight cc

Van Baarsen:

“Nepalese huishoudens krijgen drie gekleurde zakken en een afvalbak met een NFC-reader. Plastic gaat in de blauwe zak, organisch afval in de groene en restafval in de oranje afvalzak. Eén keer in de week wordt het afval opgehaald door onze service.”

Via een NFC-reader wordt afgelezen hoeveel vuilniszakken door het betreffende gezinshuishouden is geleverd en krijgt deze voor elke gescheiden zak met afval een bepaald aantal punten. Op deze manier kan het gezin bonuspunten krijgen en daarmee sparen voor bijvoorbeeld beltegoed voor hun mobiel.

Holy Crap
Een groot gedeelte van de Nepalezen is hindoe. Volgens deze godsdienst huist een kwaadaardige god in afval. Daarom wordt éénmaal per jaar de stad helemaal schoongemaakt om deze god te verdrijven. Van Baarsen vervolgt:

“Door geloof raken mensen gemotiveerd. Bovendien heeft recycling een heel schraal imago in Nepal. Plastic recyclen doe je alleen als je geen geld hebt om nieuwe dingen te kopen. Ik dacht: als je de ‘crap’ in dat land kan gieten in heilige reïncarnatie, dan laat je mensen letterlijk zien dat ze goud in handen hebben.”

In Nepal is nog steeds sprake van een heel omslachtige recyclingcultuur. Gebruikt plastic wordt gewoonlijk voor een klein bedrag verkocht aan India, daar wordt het plastic omgesmolten waarna het, voor een hoger bedrag, weer aan Nepal wordt verkocht. Volgens Van Baarsen moest dat ook heel anders kunnen, en hij ging ermee aan de slag. Tijdens zijn studiereis kwam hij toevallig in contact met de juiste personen, zodat zij de oude, vastgeroeste garde op sleeptouw konden nemen. In plaats van alles weg te gooien, ook plastic en gevaarlijke stoffen, leert nu ook de rest van de bevolking alles te recyclen. Van Baarsen wil zijn project nu uitbreiden naar landen als Malawi en Oeganda. Dankzij het enorme, internationale netwerk van The Plastic Soup Foundation kunnen projecten elders ter wereld opgezet worden en ook anderen worden gemotiveerd hun afval voortaan te scheiden.

Bron: The Creators Project ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven