De Spaanse nationale dierenwelzijnswet is op maandag 1 augustus 2022 in de tweede ronde wederom goedgekeurd door de Ministerraad. De intreding van deze wet zal voor drastische veranderingen zorgen omtrent het dierenwelzijn. Dieren zullen worden beschouwd als ´wezens met gevoel´. Er komt daarom een einde aan hanengevechten, het mishandelen, met geweld doden en euthanaseren van gezelschapsdieren, zoals huisdieren en jachthonden. Daarnaast worden ook wilde soorten voortaan bij de wet beschermd.

dierenwelzijnswet
#GNvdD: Spanje stap dichterbij nationale dierenwelzijnswet | Foto: Pixabay

Tot op heden gelden er dierenbeschermingswetten op regionaal niveau in het Iberisch schiereiland, die onderling sterk van elkaar verschillen. Om meer eenheid te creëren in het land omtrent deze wetgeving, zit Spanje nu in een historisch proces van de goedkeuring van een nieuwe nationale dierenwelzijnswet die bescherming zal bieden aan met name gewervelde dieren. Het wetsvoorstel is opgesteld door het directoraat-generaal voor de bescherming van dieren van het ministerie van Sociale Rechten en is nu in de tweede ronde goedgekeurd door de ministerraad. De volgende stap is de parlementaire procedure.

Strengere straffen

Volgens het wetsvoorstel zullen mensen die een dier hebben gedood door mishandeling een gevangenisstraf opgelegd kunnen krijgen tot 24 maanden, en tot 36 indien er sprake is van een verzwarende factor. Deze maatregel geldt voor alle gewervelde dieren, huisdieren en wilde dieren.

De belangrijkste punten van de nieuwe dierenwelzijnswet op een rijtje:

Verbod op slachten gezelschapsdieren

Alleen indien noodzakelijk, voor hygiënische of gezondheidsredenen, mag een dier worden geëuthanaseerd. Bovendien moeten alle gezelschapsdieren zijn voorzien van identificatie en de verplichte inentingen. Alle honden zullen als metgezel worden beschouwd. Voor werkhonden zoals blindengeleidehonden, politiehonden, jachthonden en herdershonden gelden er nog aanvullende maatregelen.

700 honden
Foto: Pixabay

Verbod op verkoop van honden, katten en fretten in dierenwinkels

Honden, katten en fretten zullen niet meer worden tentoongesteld in de etalages van Spaanse dierenwinkels. Ook in andere situaties mogen zij niet publiekelijk worden geëtaleerd voor commerciële doeleinden.

Training hondenbezitters

Verplichte test en training voor dierenbezitters

Een dier aanschaffen kan echter niet zo maar. Hondenbezitters en mensen met andere huisdieren zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te nemen, een socialisatiestest te doen en een geaccrediteerde training te volgen. De focus van deze (online) cursus ligt op de bewustmaking van de verantwoordelijkheid die komt kijken bij de verzorging van het dier, evenals op de burgernormen voor co-existentie.

Niet iedereen mag dieren fokken

Voortaan mogen alleen nog geregistreerde professionele fokkerijen dieren fokken. Op deze manier is er beter controle te houden over het welzijn van de dieren en zullen illegale fokkerijen makkelijker te onthullen zijn.

Circussen

Verbod op gebruik wilde dieren in circussen en spektakels

In veel regio´s van Spanje was het al verboden om wilde dieren te gebruiken in circussen en andere shows. Met deze nieuwe wet, zal het verbod in heel het land gelden, en een einde maken aan de zware stress en mishandeling die circusdieren ondergaan. Daarnaast zal de handel in wilde dieren hierdoor sterk verminderen.

wilde dieren
Baskenland verbiedt circussen met wilde dieren | Foto: Pixabay

Verbod op hanengevechten

Ook geldt er een verbod op het gebruik van dieren in spektakels waarbij deze mogelijk gewond raken of sterven, zoals bij hanengevechten en duivenschieten vaak het geval is. Deze activiteiten kunnen worden bestraft met een boete tot wel €200.000.

Van dierentuinen en dolfinaria naar reservaten

Om dieren te bezichtigen in Spanje, zul je voortaan een natuurreservaat moeten bezoeken. Dierentuinen en dolfinaria worden namelijk omgezet in beschermde gebieden ter bevordering van het herstel van inheemse diersoorten.

Iona Belarra, Spaanse politicus (Podemos):

“We moeten onze kinderen leren dat het onze verantwoordelijkheid is om dieren te verzorgen en te beschermen.”

Galgo’s en podenco’s

Jachthonden

Jachthonden moeten geregistreerd staan als jachthond in het nieuwe Register van gezelschapsdieren, met een koppeling naar de jachtvergunning van de eigenaar. Deze honden moeten zijn gesteriliseerd indien zij met soortgenoten van het andere geslacht samen leven, buitenshuis verblijven of ongecontroleerd met andere honden in aanraking kunnen komen. Jagers mogen niet meer deze honden zelf fokken, alleen fokkers met een vergunning mogen dat nog doen.

Wie vallen buiten de wet?

Voor de ellendige stierengevechten geldt de nieuwe wet niet. Dit komt omdat het stierenvechten tot cultureel erfgoed is verklaard en een andere strategische route voor afschaffing beter past. Daarnaast zou de dierenwelzijnswet als geheel waarschijnlijk weggestemd worden als het stierenvechten erin opgenomen zou worden. Ook dieren in de zuivel- en vleesindustrie, en dieren die worden gebruikt bij experimenten en onderzoek, zijn niet opgenomen in het wetsvoorstel.

Mexico-Stad
Foto: Pixabay

Spanje als groot voorbeeld

Spanje heeft de afgelopen decennia een slechte naam gekregen omtrent het dierenwelzijn, vanwege de meest verschrikkelijke gevallen van dierenmishandeling waarmee het land kampt. Met de nieuwe dierenwelzijnswet maakt het een drastische ommekeer. De Spaanse bevolking heeft schoon genoeg gekregen van hun landgenoten die jachthonden aan de galg hangen, illegale bloedbanken runnen met galgo´s, onverdoofd experimenten uitvoeren met proefdieren, of hun hond zomaar op straat dumpen. Daarom hebben burgers, politici en organisaties zich samen ingezet om hierin verandering te brengen en deze hervorming vast te leggen in een nationale dierenwelzijnswet. Basta met dierenmishandeling!

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools