Voormalig minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Carola Schouten verbood het onderwerp vleesvermindering in de klimaatcampagne ‘Iedereen doet wat’. Dit blijkt uit overheidsdocumenten in handen van Wakker Dier. Eerder toonde Wakker Dier aan dat het eten van minder vlees tijdens de ontwikkeling van de campagne bewust werd geschrapt. Nu blijkt dat Schouten het onderwerp eigenhandig blokkeerde.

Schouten blokkeerde het advies om minder vlees te eten
Schouten blokkeerde het advies om minder vlees te eten in de klimaatcampagne ‘Iedereen doet wat’ | Foto: publiek domein

In 2019 lanceerde de overheid de campagne Iedereen doet wat om burgers meer klimaatbewust te maken. Nu blijkt dat Carola Schouten daarbij een dikke middelvinger in de pap had en daarmee het verminderen van de vleesconsumptie tegenhield. Anne Hilhorst van Wakker Dier:

“Mevrouw Schouten liet een cruciale aanbeveling schrappen, uit angst voor commotie. Beschamend!”

‘Ik blokkeer alles’

Uit de overheidsdocumenten (pdf) blijkt dat de minister het onderwerp vleesvermindering niet aandurfde. Ze verwees hierbij naar een sceptisch artikel in De Telegraaf over dit onderwerp. Een van haar ambtenaren stelde:

“Ik blokkeer alles wat maar gaat over vlees, naar wens van de minister. Dus het zal vast genoemd worden maar wordt niet uitgewerkt of opgepakt.”

Zelfs een reactie op sociale media over de afwezigheid van het onderwerp vlees, had goedkeuring van de minister nodig, zo meldt Wakker Dier. Bij de lancering van de campagne zorgde het ontbreken van het thema vlees voor veel kritiek. In reactie daarop bevat de campagnewebsite inmiddels het advies om meer noten en peulvruchten te eten. Uit de documenten blijkt dat ambtenaren onderscheid maakten tussen onderwerpen voor tv en radio, en onderwerpen die ‘gevoeliger liggen en daardoor bijvoorbeeld alleen op de website vermeld worden’. Het onderwerp ‘minder vlees’ is nog altijd niet op tv of radio geweest.

Schouten blokkeerde het advies om minder vlees te eten
Minder vlees eten is beter voor dieren en beter voor het klimaat | Foto: publiek domein

Minder vlees is beter

Vlees zorgt voor veel milieuvervuiling. Ter vergelijking: de uitstoot van een kilo hamburgers is even groot als die van 3,5 uur warm douchen. Hilhorst:

“Minder vlees eten is een van de meest effectieve maatregelen die mensen kunnen nemen voor het klimaat.”

De dierenwelzijnsorganisatie roept de nieuwe minister van LNV op om het taboe op minder vlees eten te doorbreken. Daar kun je zelf ook een bijdrage aan leveren door minister Staghouwer van Landbouw te laten weten dat minder vlees eten noodzakelijker is dan ooit.

Bron: