Landgoed Duivenvoorde in Voorschoten

Senator Koffeman van de Partij voor de Dieren heeft aangifte gedaan tegen een jachtopzichter van landgoed Duivenvoorde (Voorschoten) wegens het schieten en doden van een beschermde houtsnip. Leden van de jachtcombinatie Duivenvoorde werden op 30 januari op heterdaad betrapt door een fotograaf tijdens een illegale jachtpartij op houtsnippen. Behalve de jachtopzichter namen ook diens ambtsvoorganger en 4 leden van de jachtcombinatie deel aan de jachtpartij.

houtsnip

Koffeman zag aanleiding om aangifte te doen omdat er duidelijke foto’s van de wetsovertreding zijn gemaakt en omdat het voorval duidelijk maakt dat jachtopzieners in de Flora- en Faunawet zijn toegerust met conflicterende taken.

Enerzijds wordt van hen verwacht dat jachtopzichters zorgdragen voor de bescherming van de jachtbelangen van een jachthouder terwijl ze tevens als buitengewoon opsporingsambtenaar belast zijn met de opsporing van de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten en van de overige in de akte of aanwijzing als bedoeld in artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering aangeduide strafbare feiten.

Dat betekent dat jachtopzichters wettelijk gezien geconfronteerd worden met potentieel grote loyaliteitsconflicten, die zich inderdaad met grote regelmaat voordoen. In 2013 werd een jachtopzichter in natuurgebied De Eese aangehouden op verdenking van het doden van roofvogels en vossen en het uitzetten van tamme fazanten in het jachtveld van zijn werkgever.

In 2014 ging een jachtopzichter in Weert in de fout bij het afschieten van wilde zwijnen nadat die door de brandweer van de verdrinkingsdood gered waren.

Recent werd bekend dat ook in het Verenigd Koninkrijk regelmatig jachtopzichters worden betrapt bij het vergiftigen van roofvogels, voedselconcurrenten van hun jachtheren.

Koffeman:

“Op het doden van beschermde vogels zoals de houtsnip staan in Nederland strenge straffen, maar het is buitengewoon lastig jagers op heterdaad te betrappen, zeker wanneer ze geholpen worden door de jachtopzichter die bij hen in dienst is. Het unieke aan de nu vastgestelde overtreding is dat een getuige er loepzuivere foto’s van heeft gemaakt. Omdat de fotograaf in het verleden dreigend is toegesproken door jagers, was er geen aangifte gedaan van het voorval. Dat is nu alsnog gebeurd.”

Binnenkort behandelt de Tweede Kamer de nieuwe Natuurwet waarin ook de plezierjacht en de taakomschrijving van jachtopzichters geregeld wordt. Het is goed dat de rechter zich buigt over voorvallen als hier gemeld.

Persbericht Partij voor de Dieren