Uit Japans onderzoek blijkt dat honden tranen produceren door de positieve emoties die ze voelen als ze herenigd worden met hun baasjes. Ze toonden het hormoon oxytocine aan in combinatie met hondentranen, een stofje dat een belangrijke rol speelt in de onderlinge band tussen de hond en zijn mens.

Hondenogen tranen bij hereniging met hun baasjes
Hondenogen tranen bij hereniging met hun baasjes | Foto: publiek domein

De onderzoekers in Japen ontdekten dat honden tranen produceren wanneer ze herenigd worden met hun baasjes, zo meldt het team:

“Dit is het eerste onderzoek dat aantoont dat positieve emoties traanafscheiding stimuleren bij een niet-menselijk dier, en dat oxytocine een rol speelt bij deze traanafscheiding.”

.

Hondenogen tranen bij hereniging met hun baasjes
Er komt oxytocine vrij | Foto: publiek domein

Oxytocine is een hormoon dat een belangrijke rol speelt in sociale bindingen. Bij mensen komt dit hormoon ook vrij als ze met hun viervoeters omgaan. De onderzoekers schrijven:

“Door dit proces kunnen hun tranen een rol spelen bij het uitlokken van beschermend of koesterend gedrag van hun eigenaren.”

De tranen kunnen daarbij de onderlinge relatie en binding tussen mens en hond verdiepen.

De tranen kunnen de onderlinge relatie en binding tussen mens en hond verdiepen | Foto: publiek domein

Een paar jaar geleden observeerde een van de onderzoekers een moederhond die met haar pups omging. Haar gezicht verzachtte en professor Kikusui realiseerde zich dat dit kwam doordat ze tranen in haar ogen had. Hij koppelde toen de toename van dat hormoon aan een verhoogde traanproductie.

Tranen bij hereniging

De onderzoekers wisten uit eerder onderzoek dat er bij honden tijdens interacties met hun baasjes ook oxytocine vrijkomt. Dus besloten ze te kijken of er ook tranen geproduceerd worden bij een hereniging. In de eerste stap werd het traanvolume van 18 honden in een normale thuisomgeving met hun eigenaar gemeten met een naar zeggen onschuldige Shirmer-test, waar de honden nauwelijks last van zouden ondervinden. De onderzoekers vergeleken de eerste uitkomst met wat er geproduceerd werd binnen de eerste 5 minuten nadat de honden herenigd waren met hun eigenaar, die ze meer dan vijf uur niet hadden gezien. Volgens de onderzoekers produceerden de honden een significant groter volume aan tranen wanneer ze herenigd werden met hun baasjes dan wanneer ze alleen door het huis dwaalden. Bij bekenden die niet hun eigenaar waren, werd deze toename aan tranenproductie niet waargenomen.

Foto: publiek domein

Oogcontact

De tranende hondenogen zorgen voor reacties bij mensen. Het team presenteerde 74 deelnemers met 10 foto’s van 5 honden. Daarop werden de dieren afgebeeld met of zonder vochtige ogen. De deelnemers moesten op een vijfpuntsschaal beoordelen in hoeverre ze dat dier wilden vermijden of verzorgen. Bij de honden met tranende ogen wilden 10 tot 15 procent meer mensen voor hen zorgen. De tranen hebben uitwerking en mensen nog meer overeenkomsten met andere dieren dan we eigenlijk al wisten.

Bron:

©AnimalsToday.nl Sophie Jongma