In een Natura-2000 gebied vlakbij Bergen op Zoom is een man aangehouden voor het illegaal vangen van roofvogels. Hij probeerde de roofvogels te vangen door middel van een klapnet met een levende duif als lokmiddel. Na een uitgebreid vooronderzoek slaagden boa’s erin de man op heterdaad te betrappen.

roofvogelvanger
Roofvogelvanger op heterdaad betrapt | Foto: Jürgen Bruynooghe/flickr

Het handhavingsteam Samen Sterk in Brabant (SSiB) ontving eerder al meerdere signalen van illegale roofvogelvangst. Naar aanleiding van deze signalen is samen met Brabants Landschap een onderzoek gestart, en met succes. Het vangmiddel van de man is ter plekke in beslag genomen. De duif die als lokaas werd gebruikt is ondergebracht bij een opvangadres en maakt het goed. Tegen de man wordt een proces-verbaal opgemaakt. De officier van justitie zal beslissen over een eventuele vervolging.

Groot probleem

In 2006 stelde de Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN) al vast dat de illegale vangst en vervolging van roofvogels “wijdverspreid is en in omvang toeneemt”. Vervolging betekent in deze context het opzettelijk verwonden, vergiftigen of doden van roofvogels en hun kroost en het vernielen van hun nesten. En dat terwijl alle roofvogels in Nederland een beschermde status hebben.

In Nederland is de buizerd het vaakst slachtoffer van illegale jagers. Jaarlijks worden hier tussen de 400 en 1400 buizerds illegaal gedood of gevangen. De illegale jacht vindt vooral plaats in de provincies Friesland, Noord-Brabant en Zeeland. Het stoppen en opsporen van illegale jagers heeft dan ook een hoge prioriteit binnen het SSiB.

Het vernielen van nesten, directe afschot en vergiftiging zijn de meest voorkomende methoden om vogels te doden. In de regio van Noord-Europa, Midden-Europa en de Kaukasus wordt het aantal jaarlijkse slachtoffers dat op deze manier de dood vindt tussen de 400.000 en 2,1 miljoen geschat.

Waarom vangen mensen roofvogels?

De redenen waarom mensen op de vogels jagen lopen uiteen. Zo zien de jagers roofvogels nog altijd als concurrent. Anderen hebben economische motieven en proberen de gevangen dieren bijvoorbeeld op Marktplaats te verkopen als ‘volièrevogels’, zo constateerde de Vogelbescherming.

Opvallend is dat naast jagers ook weidevogelbeschermers bijdragen aan het probleem. De Vogelbescherming zegt hierover:

“Het is bekend dat sommige weidevogelbeschermers zo hopen te voorkomen dat roofvogels achter de kuikens van weidevogels aangaan.”

Het is echter lastig om een goed beeld te krijgen van de omvang van het probleem.

“We weten dat er nesten worden leeggehaald of doorschoten met jachtgeweren, maar lang niet alles wordt gemeld, dus is het lastig een totaalbeeld te krijgen.”

De organisatie bepleit vooral een betere handhaving van de wet.

Bronnen:

© AnimalsToday.nl Meia van der Zee