Toen onderzoekster Mi Yeon Kim in Zuid-Korea langs het eiland Jeju een groep van 55 dolfijnen bestudeerde, merkte ze op dat naast een van de vrouwtjes een babydolfijntje zwom. Nu blijkt dat het om de bevrijde dolfijn Sampal en haar kind te gaan.

bevrijde dolfijn
Foto credit: lolilujah via Compfight cc

Dolfijnbeschermers reageren enthousiast. Denise Herzing, stichter van de Wild Dolphin Project in Jupiter, Florida, vertelt:

“We hebben nu solide bewijs dat het niet enkel mogelijk is om gevangen dolfijnen weer bij hun familie te voegen zonder nare gevolgen, maar dat ze tevens kleintjes kunnen krijgen met vrije dolfijnen na jaren in gevangenschap.”

Onderzoekster Kim en haar partner Soojin Jang herkenden de jonge moeder aan haar kenmerkende vinnen. Van haar 13 tot 15 levensjaren heeft Sampal 4 moeten doorbrengen in gevangenschap van de Jungmun Pacific Land Marine Park in Jeju.

Omdat het moeilijk is dolfijnen na hun vrijlating te volgen, is dit de eerste uitgebreide kans om na te gaan hoe dolfijnen zich na hun vrijlating gedragen.

De Korea Animal Welfare Association heeft actie gevoerd tegen één van de drie aquaria op Jeju waar 26 illegaal gevangen dolfijnen werden vastgehouden tussen 1990 en 2011. Na een bevel van het Hooggerechtshof van Zuid-Korea werden Sampal en de vier andere dolfijnen die nog leefden, vrijgelaten.

Om hen niet aan hun lot over te laten, werden de dolfijnen getraind om weer levende vissen te vangen. Volgens Jang vonden de vijf dolfijnen na slechts enkele weken hun familie terug en lijkt het alsof ze nooit weg zijn geweest:

“Ze surfen, jagen, zwemmen synchroon, net als alle andere dolfijnen, en hun snelheid en sociaal gedrag lijken perfect normaal.”

Volgens dolfijnbeschermer Ric O’Barry die betrokken was bij het vrijlatingsprogramma doen de vijf dolfijnen het net zo goed omdat ze hun familie terug hebben gevonden. Dit is bijzonder goed nieuws voor andere dolfijnen in gevangenschap.

Bron ©PiepVandaag.nl Bram Vogels