Kinderboerderij Nieuw Rotsoord in Utrecht wil op 18 december een roofvogelshow organiseren, ondanks bezwaren van de gemeente Utrecht. Roofvogelshows worden onder het mom van educatie nog steeds toegelaten in Nederland, terwijl het feitelijk een circusact is met wilde dieren, die verboden zijn in ons land. Tegen de roofvogelshow is inmiddels veel weerstand ontstaan.

Roofvogelshow op een kinderboerderij? Stem mee en zeg nee!!
Roofvogelshow op een kinderboerderij? Stem mee en zeg nee!! | Foto: publiek domein

Medewerkers van kinderboerderij Nieuw Rotsoord in Utrecht leek het een leuk idee om valkenier Sjobbe Voet uit te nodigen, om op de kinderboerderij in de wijk Hoograven-Tolsteeg een roofvogelshow te geven. De gemeente Utrecht vindt dit echter een slecht idee, maar wethouder Rachel Streefland van de ChristenUnie ‘heeft geen mogelijkheden’ de show te stoppen. Maar gaat zij daar wel over? Wethouder Linda Voortman (GroenLinks – tegen de exploitatie van roofvogels) heeft immers Dierenwelzijn in portefeuille en wethouder Eva Oosters de evenementen?

Artiesten onder dwang zijn niet educatief

Het verbod op wilde dieren in het circus lijkt alleen te gelden wanneer er daadwerkelijk een circustent opgesteld staat. Valkeniers mogen wilde roofvogels gewoon hun circuskunstjes laten doen. Plak er een etiketje ‘educatief’  op en de meerderheid vindt het doorgaans best, terwijl dieren in gevangenschap ons niets leren over de werkelijke aard van het dier. Je toont kinderen enkel dat de mens altijd de baas is, zelfs over de meest machtige roofdieren.

Onder andere een woestijnbuizerd, een gier en een oehoe moeten de 18e op kinderboerderij Nieuw Rotsoord hun kunstjes laten zien, waarbij de vogels door de valkenier worden gedwongen om als artiest te werken. Dit vindt bovendien plaats direct naast een vogelopvang, waar veel vogels zijn die vluchtgedrag vertonen bij het zien of horen van een roofvogel.

Roofvogelshow op een kinderboerderij? Stem mee en zeg nee!!
Oehoe van valkenier | Foto: publiek domein

Dat de demonstratie educatief bedoeld is ‘om mensen respect voor dieren bij te brengen’ is een schijnvertoning; door een dergelijk evenement educatief te noemen omzeil je handig de wet. Want roofvogelshows zijn circusacts met wilde dieren en die zijn in Nederland verboden. Volgens een medewerker van de kinderboerderij zouden er geen gronden zijn waarom het niet zou kunnen. Welnu, roofvogels horen in de vrije natuur thuis en niet in een show om mensen te vermaken. Daarom.

Roofvogelshow op een kinderboerderij? Stem mee en zeg nee!!
Woestijnbuizerd van valkenier | Foto: ceasol/flickr

Roofvogels die in shows werken, moeten tot hun volgende ‘optreden’ bij evenementen in gevangenschap leven, onder dieronvriendelijke omstandigheden en zonder de mogelijkheid om hun natuurlijke gedrag te vertonen. De vogels vliegen voor stukjes vlees; na elke landing krijgen ze een stukje als beloning. Honger wordt gebruikt om het dier naar de hand van de valkenier te zetten. Dezelfde methode die gebruikt wordt om dolfijnen te trainen.

Roofvogelshow op een kinderboerderij? Stem mee en zeg nee!!
Slechtvalk van valkenier | Foto: publiek domein

De vijf vrijheden van het dier

Het beoordelen van de leefomstandigheden van roofvogels en uilen dient te gebeuren aan de hand van ‘de vijf vrijheden van het dier’ (Brambell), te weten: vrijheid van honger en dorst, vrijheid van ongemak, vrijheid van pijn, verwonding en ziekte, vrijheid van angst en spanning, en de vrijheid om het natuurlijke gedrag te vertonen. De Dierenbescherming gaat nog verder. Zij kijkt naar de werkelijke behoeften van dieren, zoals behoefte aan een territorium, aan sociaal contact, aan rust, aan exploratie, aan stimulatie en de behoefte zich te kunnen voortplanten. Aan al deze behoeften wordt niet of nauwelijks tegemoetgekomen bij in gevangenschap levende roofvogels en uilen. Zelfs een van de meest basale behoeften, die aan voldoende beweging, is in gevangenschap niet te realiseren. De Dierenbescherming neemt stelling:

“Wij zijn tegen het gebruik van dieren voor volksvermaak. De dieren worden gedegradeerd tot een ding, een publiekstrekker, of ze worden belachelijk gemaakt. Helaas is dit alles nog niet bij wet verboden en kunnen wij noch de politie er direct iets aan doen.”

Op de website van valkenier Voet valt te lezen:

“Als kinderen van jongs af aan in contact komen met dieren zal dat hun leven tot meer empathie en respect voor dieren geven. Als kinderen respect voor dieren hebben zullen ze dat ook sneller hebben voor hun medemens. Daarin staat het welzijn en verantwoord omgaan met dieren centraal!”

Dierenwelzijn staat helemaal niet centraal bij het geven van roofvogelshows. Tijdens de shows moeten de dieren kunstjes doen in een onnatuurlijke omgeving, te midden van een mensenmassa die de vogels kan aanraken en aaien. Uilen zijn bovendien echte nachtdieren, maar worden urenlang in daglicht te kijk gezet.

Roofvogelshow op een kinderboerderij? Stem mee en zeg nee!!
Uilen zijn nachtdieren | Foto (kerkuil): publiek domein

Welzijnsproblemen

In gevangenschap kunnen de vogels hun natuurlijke gedrag niet vertonen. Ze krijgen niet of nauwelijks de kans om te vliegen, ze mogen niet op hun eigen prooien jagen, ze hebben niet de vrijheid om een partner te kiezen, een nest te bouwen en jongen groot te brengen. Voor het grootste deel van de tijd zitten ze in een te klein hok of zitten ze met een kort touw vast aan een blok. In het kort: het maken van eigen keuzes is ze ontnomen.

Roofvogelshow op een kinderboerderij? Stem mee en zeg nee!!
Het maken van eigen keuzes is ze ontnomen | Foto: publiek domein

Zeg nee tegen de roofvogelshow

De Partij voor de Dieren in de Utrechtse gemeenteraad heeft mondelinge vragen gesteld over de roofvogelshow en wijst op een aangenomen motie uit 2017: Dieren zijn geen enter­tainment. Woordvoerder Saskia Oskam van de PvdD Utrecht:

“Wij vinden het onbegrijpelijk dat de kinderboerderij, ondanks bezwaren van de gemeente en dierenvrienden zoals wij, de roofvogel- en uilenshow wil doorzetten onder het mom van educatie. Naast het feit dat het hier gaat om dieren die in het wild zouden moeten leven en nu in kooien leven en kunstjes moeten doen, leven er ook nog eens kwetsbare dieren op de kinderboerderij en de Vogelopvang ernaast. Dit levert alle betrokken dieren stress op. Wij hopen nog steeds dat de kinderboerderij bij zinnen komt en niet bijdraagt aan de commerciële uitbuiting van wilde vogels.”

In de Utrechtse DUIC krant staat een artikel over de roofvogelshow met een poll: Is een roofvogelshow een goed idee?

  • Stem vooral JA als je wilt vasthouden aan ouderwetse ideeën over ‘educatie’ en vermaak met dieren, zonder stil te staan bij het welzijn van die dieren.
  • Stem NEE als je achter de tekst hierboven staat.
  • Hier kun je je stem uitbrengen

Bronnen:

Roofvogelpark Bunschoten ‘de volgende leugen’

#GNvdD: Geen roofvogelpark in Bunschoten

©AnimalsToday.nl Marianne Miltenburg