De Provincie Utrecht geeft een ontheffing af voor het onthoofden van in het wild levende ganzen. Dit omdat de dieren plaatselijk schade aan grasland zouden aanrichten. Volgens de Partij voor de Dieren Utrecht is het onthoofden van de dieren echter juridisch en moreel niet toelaatbaar. Hierover stelde zij op 26 maart schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Ganzen onthoofding

De Provincie Utrecht geeft een ontheffing af voor het onthoofden van ganzen met de geldigheidsduur van een jaar. De dieren bevinden zich in een weiland in de bebouwde kom van Bunschoten. De ontheffing geeft toestemming om de ganzen zowel binnen het broedseizoen als buiten de ruiperiode te mogen vangen. Het vangen gebeurt met netten en vangkooien. Vervolgens worden de dieren naar een andere locatie gebracht en gedood met een neksteek of onthoofding.

Zowel in internationale als nationale wetgeving staat deze methode niet opgenomen in de lijst met toegestane dodingsmiddelen en -methoden. Als een methode niet expliciet is toegestaan, is deze verboden. Daarnaast is er bij het vangen en vervoeren van de dieren sprake van aanzienlijk dierenleed. Zeker nu de provincie kort geleden in overleg met andere provincies heeft afgesproken de ganzen winterrust te gunnen waarbinnen er niet op de dieren gejaagd mag worden, vindt de Partij voor de Dieren het opmerkelijk dat deze ontheffing is afgegeven.

“Er zijn inmiddels genoeg diervriendelijke methoden die schade aan grasland kunnen voorkomen. Het spannen van ganzendraad en het wegjagen van de ganzen met een ganzenlaser of border collies is slechts een greep uit een lange lijst van diervriendelijke verjaagmethoden,” aldus Willem van der Steeg, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Utrecht.

De Partij voor de Dieren Utrecht vindt het ontoelaatbaar dat er met een groot scala aan diervriendelijke alternatieven een ontheffing wordt afgegeven voor het doden van de dieren, die bovendien niet strookt met de wetgeving op dit gebied. “College, houd je hoofd erbij en kies voor alternatieven, dan kost het de ganzen niet de kop,” aldus van der Steeg. De fractie heeft hierover op 26 maart vragen ingediend aan het College van Gedeputeerde Staten.

Persbericht Partij voor de Dieren Utrecht


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.