Hartje Amsterdam. Het is heerlijk weer, zonnetje, terrasje. Er is zelfs een hitteplan van kracht wegens dagenlange tropische temperaturen. Wat kan mij nog gebeuren denk je dan. Precies, jou kan ook niets gebeuren maar wel met de dieren die aan onze zorg zijn toevertrouwd en waarmee weer zo nodig kost wat kost tegen alle regelgeving in geld verdiend moet worden.

hartje Amsterdam
Zonder enige bescherming in de volle zon in hartje Amsterdam

Tot mijn grote verbazing zag ik gisterenmiddag in de bloedhitte een paard voor de koets lopen in hartje Amsterdam. Sterker nog, daarna zag ik er meer staan op de Dam. Ze stonden daar zonder enige bescherming in de volle zon en zonder adequate watervoorziening.

Mag dat dan niet? Ik zie dat de dieren wanneer ze niet aan het werk zijn, water en rust krijgen, hoor ik mensen zeggen.

Nee, dat mag niet om de simpele reden dat de omstandigheden van dusdanige aard zijn dat niet meer voldaan kan worden aan die eisen die de wetgever stelt over welzijnseisen in de Wet dieren en het Besluit houders van dieren (Bhvd). Art. 2.1 Wet dieren gaat over dierenmishandeling en in artikel 1. 3 Bhvd staan daarvan de specificaties. Vervolgens staan onder andere in de artikelen 1.6 en 1.7 Bhvd de algemene verzorgingsnormen genoemd.

Zo stelt art. 1.3 van het Bhvd dat het zich vervoeren of verplaatsen, het zich laten vervoeren of laten verplaatsen of een ander doen vervoeren of doen verplaatsen op een dier of in of op een vervoermiddel dat wordt voortbewogen door een dier, indien dat vervoeren of verplaatsen de krachten van dat dier kennelijk te boven gaat, of indien het dier daartoe kennelijk niet geschikt is, verboden is als misdrijf.

hartje Amsterdam
Paarden zijn gevoelig voor hitte en uitdroging

Het is algemeen bekend dat met paarden gevoelig zijn voor hitte en uitdroging. Iedereen weet dat je niet moet gaan hardlopen in de volle zon, je geen dieren moet gaan transporteren in de bloedhitte, maar dan zou je wel paarden mogen laten werken in deze hitte? Natuurlijk niet. Op dit soort dagen is iedere arbeid die je overdag vraagt van een paard teveel. Een paard kan veel hebben wanneer hij daaraan gewend is. Aan deze kortstondige hitte kun je niet wennen en paarden functioneren optimaal van -5 tot ongeveer 24 graden.

Kortom, overdag werken met dit weer is een misdrijf. Niet in de laatste plaats omdat het dier tijdens het werken oververhit dreigt te raken en geen kans ziet hier tegen iets te doen. Dat er periodes met rust zijn, is natuurlijk heel fijn maar daar gaat het niet om. De periodes dat het dier moet werken in de volle hitte, daar gaat het om. Het gaat om die periodes waarin het dier geen beschutting en water krijgt en als het al water krijgt, deze hoeveelheid volstrekt onvoldoende is. Je zou zelfs kunnen stellen dat door dit alles een ander misdrijf wordt gepleegd namelijk het onthouden van de nodige zorg als genoemd in artikel 2.2.8 Wet dieren (ook een misdrijf).

Het Besluit houders van dieren (art 1.6) stelt daarnaast toch echt dat als een dier niet wordt gehouden in een gebouw, deze dieren bescherming moet worden geboden tegen slechte weersomstandigheden en gezondheidsrisico’s. Slechte weersomstandigheden zijn volle zon, maar ook (extreme) hitte. Dieren moeten dus niet alleen schaduw maar ook verkoeling kunnen zoeken. Zeker in een stad kan dat nog wel eens een probleem geven. En als daar geen mogelijkheid toe bestaat, dan dienen de dieren in de wei te blijven met een schaduwrijke plaats. Zonder verkoelende omstandigheden kunnen dieren al snel oververhit en uitgedroogd raken. Het niet (kunnen) aanbieden van verkoelende mogelijkheden is welzijnsaantasting.


Dieren moeten naast verkoelende omstandigheden dan ook toegang hebben tot een toereikende hoeveelheid water (Art 1.7 van het Besluit houders van dieren). Om te kunnen vaststellen wat een toereikende hoeveelheid is, moet rekening gehouden worden met de waterbehoefte van de diersoort en de weersomstandigheden. Paarden drinken bijvoorbeeld gemiddeld 5-10 liter per 100 kg. Een volwassen paard van 500 kg drinkt dus per dag 25-50 liter water. Door te werken (want dat is het) in deze extreme hitte kan de behoefte aan water zomaar verdubbelen, daarnaast verliezen ze met het vocht ook elektrolyten, waardoor o.a. uitdroging op de loer ligt. En dan heb ik het nog niet eens over een toereikende hoeveelheid gezond en geschikt voer.

Het houden van dieren zonder mogelijkheid voor deze dieren om verkoelende omstandigheden op te zoeken en zonder het aanbieden van een toereikende hoeveelheid water is misdadig en kan volgens mij gezien worden als pure dierenmishandeling. De Wet dieren stelt dat het verboden is om zonder redelijk doel bij een dier de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen (art. 2.2.8) Het rondrijden van toeristen is echt geen redelijk doel waarmee het mishandelen (art. 2.1) van dieren kan worden gerechtvaardigd. Zeker bij paarden die erg gevoelig zijn voor hitte en uitdroging is er geen argument denkbaar om dit goed te praten.

hartje Amsterdam
We hebben nog een lange weg te gaan…

De politie heeft inmiddels op onder andere Facebook en Twitter laten weten:

“Korte update over de koetspaarden in Amsterdam: de collega’s zijn ter plaatse geweest en hebben geconstateerd dat de paarden goed verzorgd worden.”

Tja wat moet ik daarvan zeggen. We hebben nog een lange weg te gaan…

De Partij voor de Dieren Amsterdam laat in ieder geval weten dat ze een spoeddebat heeft aangevraagd voor de raadsvergadering van aanstaande woensdag. Wordt dus vervolgd.

©AnimalsToday Karen Soeters


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.