Pas in de loop van 2015 worden de gegevens bekend gemaakt over onverdoofd geslachte dieren. Dat heeft staatssecretaris Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Het is vooralsnog niet bekend hoeveel dieren en welke diersoorten er jaarlijks op deze manier aan hun einde komen. Ook is niet duidelijk waar het vlees naartoe gaat en hoe voorkomen kan worden dat consumenten vlees eten van dieren die onverdoofd geslacht zijn.

rituele slacht onverdoofd
Geitjes in een Nederlandse halalslachthuis | Foto: Nicolaas G. Pierson Foundation

Alweer een tijd geleden werd toegezegd deze gegevens openbaar te maken. Dit met het oog op het permanente toezicht door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit tijdens de onverdoofde slacht. De secretaris kan daar naar eigen zeggen pas aan voldoen na de inwerkingtreding van de wijziging van het Besluit houders van dieren ter uitvoering van het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten.

Meer dan 230 wetenschappelijke onderzoeken en publicaties geven aan dat onbedwelmd slachten een onaanvaardbare aantasting van het dierenwelzijn oplevert. In veel andere landen is de onverdoofde slacht inmiddels verboden. In Nederland sneuvelde het wetsvoorstel van Marianne Thieme helaas op onverklaarbare wijze in de Eerste Kamer. Thieme heeft aangegeven met een nieuw voorstel te komen.

Bron: Food Holland ©PiepVandaag.nl