Marianne Thieme, indiener van het wetsvoorstel voor een verbod op onverdoofd rituele slacht, heeft gisterenmiddag een persconferentie waarin zij reageert op de gang van zaken rond het aangekondigde convenant van demissionair staatssecretaris Bleker. Henk Bleker kwam in de afrondende fase van de behandeling van de initiatiefwet in de Eerste Kamer onverwacht met het plan om een polderconvenant te sluiten met religieuze organisaties. Het debat kwam daardoor stil te liggen. De Eerste Kamer heeft vervolgens lang moeten wachten op duidelijkheid.

Marianne Thieme in Tweede Kamer - onverdoofd rituele slacht
Foto: Monique van Dijk Armor

Tegen alle afspraken in informeerde Bleker op 19 december 2011 eerst enkele dagbladen via voorinzage in de brief aan de senaat. In die voorinzage stond dat de staatssecretaris afspraken wilde maken over de specifieke behoefte van de religieuze groeperingen, dus een beperking van het aantal dieren dat geslacht zou worden.  Daar kwam hij later weer op terug. Het convenant dat Bleker nu uiteindelijk presenteert, en kennelijk wederom eerst naar de pers heeft gezonden, lijkt sterke gelijkenis te vertonen met het amendement van het CDA (Amendement Ormel) dat in de Tweede Kamer nauwelijks steun kreeg. Een bijzondere werkwijze, waarover de Eerste Kamer volgende week, op 12 juni, met de staatssecretaris zal debatteren.

Met het amendement Ormel zou geregeld worden dat religieuze slachters de gelegenheid zouden krijgen tot onverdoofd slachten, waarbij als compromis werd voorgesteld om een termijn van 45 seconden in acht te nemen waarin het dier met doorgesneden hals zou mogen lijden en zou stikken in zijn eigen bloed. Zou het dier na die 45 seconden nog niet buiten bewustzijn zijn, dan zou het alsnog een genadeschot krijgen, en zou het vlees volgens de heer Ormel niet meer geschikt zijn voor Koosjer of Halal consumptie, maar zou het ter destructie worden afgevoerd en tot veevoer verwerkt.

In de Tweede Kamer bestond nauwelijks sympathie of begrip voor een dergelijke aanpak. Alleen de fracties van CDA, ChristenUnie en SGP steunden het voorstel. Een schril contrast met de grote meerderheid in de Tweede Kamer die besloot tot instemming met het wetsvoorstel: 116 stemmen voor en 30 tegen.

Marianne Thieme noemt het verbazingwekkend dat vele maanden van onderhandeling niet meer lijken te hebben opgeleverd dan een rebound van het door de Tweede Kamer in grote meerderheid verworpen amendement van Kamerlid Ormel. Ook binnen de wetenschappelijke commissie die uitvoering en totstandkoming van het convenant begeleidt is grote onduidelijkheid over de procedure en de zeggenschap in de commissie. De wetenschappelijke commissie lijkt nu volgens berichten in Trouw weliswaar formeel onder voorzitterschap van prof. Dr. Hellebrekers te staan, maar feitelijk wordt het voorgezeten door staatssecretaris Bleker, op verzoek van de religieuze organisaties.

Volgende week, 12 juni zal de Eerste Kamer niet alleen met de staatssecretaris debatteren over het convenant en over de totstandkoming ervan, maar zal Thieme tevens in tweede termijn met de Eerste Kamer debatteren over  haar wetsvoorstel.

Lees hier Marianne Thieme’s persstatement.

In 2010 maakte het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, de Nicolaas G. Pierson Foundation, twee documentaires over onverdoofd ritueel slachten. In die documentaires zijn vooraanstaande internationale wetenschappers geïnterviewd over het onderwerp. De eerste documentaire is hieronder te bekijken.

Bron ©PiepVandaag.nl