Debat huiselijk geweld en dierenmishandeling 

De Partij voor de Dieren wil dat dierenbeulen en mensen die hun dieren verwaarlozen een levenslang verbod op het houden van dieren krijgen. Momenteel kan alleen een houdverbod van maximaal tien jaar worden gegeven als een dierenbeul een voorwaardelijke straf krijgt. De bijzondere voorwaarde is dan een houdverbod. Donderdag debatteert de Kamer over huiselijk geweld en dierenmishandeling. Marianne Thieme pleit naast zwaardere straffen voor een landelijk registratiesysteem waar gevallen van huiselijk geweld en dierenmishandeling gekoppeld geregistreerd worden. Uit onderzoek blijkt onder meer dat er een vergrote kans is op geweld richting mensen in situaties waarin dieren worden mishandeld. 

houdverbod

“Dit Kabinet zet niet in op zwaardere straffen en geeft dierenbeulen de kans opnieuw in de fout te gaan.”, aldus Marianne Thieme. “In Engeland is het  al mogelijk om mensen die herhaaldelijk dieren mishandelen een levenslang houdverbod op te leggen. Dat willen we in Nederland ook.”

Dierenpolitie
Sinds de invoering van het landelijk meldpunt 144 en de dierenpolitie in 2011 is het aantal meldingen van dierenmishandeling fors gestegen. Vorig jaar hebben ruim 110.000 mensen gebeld met 144. Door bezuinigingen op de Dierenpolitie is er minder aandacht voor bestrijding van dierenmishandeling.

Thieme:

“Het Kabinet zegt al jaren dat zij ter bescherming van mens en dier, het belangrijk vindt om huiselijk geweld en dierenmishandeling integraal te bekijken, maar is nog nauwelijks tot actie overgegaan. Op de door het kabinet geïnitieerde website www.vooreenveiligthuis.nl wordt dierenmishandeling niet eens genoemd.”

Huiselijk geweld

Uit onderzoek blijkt dat bij meer dan de helft van de gevallen van huiselijk geweld  ook dierenmishandeling plaatsvindt. De Partij voor de Dieren wil dat hulpverleners en politie huiselijk geweld en dierenmishandeling gekoppeld gaan registreren om zodoende een gerichte aanpak mogelijk te maken.

Opvang
Slachtoffers van huiselijk geweld voelen zich vaak gedwongen in een gewelddadige relatie te blijven vanwege het huis en de huisdieren waaraan ze gehecht zijn. In opvangcentra voor slachtoffers van huiselijk geweld mogen ze hun dieren meestal niet meenemen. De Partij voor de Dieren wil dat opvangcentra ook aandacht hebben voor huisdieren die achterblijven, bijvoorbeeld in de vorm van opvangplekken of pleegzorg voor huisdieren van huiselijk geweld.

Persbericht Partij voor de Dieren