Dierproeven worden in geplande Algemeen Overleg extra onder de loep genomen

In verband met het Algemeen Overleg Dierproeven dat vandaag zal plaatsvinden, bood EDEV – Een DIER Een VRIEND – voorzitter van de European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) – gisteren om 13.30 uur een rapport over dierproeven aan, aan de Kamercommissie van Economische Zaken. EDEV verwijst in haar rapport naar publicaties van artsen, wetenschappers en (ex-) dierproefnemers waaruit blijkt dat dierproeven weinig tot geen voorspellende waarde hebben, en zelfs gevaarlijk kunnen zijn voor de volksgezondheid. Een steeds groter wordende groep wetenschappers keert dierproeven de rug toe om diezelfde reden.

rapport
Foto: EDEV

EDEV vroeg de politiek vorige week, nadat staatssecretaris Dijksma de jaarlijkse cijfers over dierproeven presenteerde, reeds om een dierproevenquotum in te stellen. Dit houdt in dat de overheid een vast percentage neemt waarmee het aantal dierproeven per jaar moet dalen. Dit is in het verleden (1984) ook gedaan in Nederland door toenmalig staatssecretaris Van der Reijden, en dit leidde daadwerkelijk tot een vermindering van het aantal dierproeven. Dierproefnemers zeggen te werken met een zogenaamd ‘3V’-beleid. De V’s staan voor Verminderen, Verfijnen en Vervangen. Echter, in de praktijk is er nog niet veel van zichtbaar.

“EDEV kent het ‘1A’-beleid, waarbij de ‘A’ staat voor ‘Afschaffen’, aldus Geoffrey Deckers, voorzitter van EDEV – Een DIER Een VRIEND. “Nu steeds duidelijker blijkt dat dierproeven weinig tot geen voorspelbare waarde hebben, kan geconcludeerd worden dat zij een gevaar voor de volksgezondheid kunnen creëren vanwege het onvermogen te voorspellen hoe bijvoorbeeld geneesmiddelen bij mensen uitwerken op korte termijn, laat staan op de lange termijn.”

EDEV is een actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren. De werkwijze van EDEV kenmerkt zich door het in de publiciteit brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke legale wijzen te bestrijden. EDEV voert hiertoe vreedzaam spraakmakende campagnes en acties. Daarnaast geeft EDEV voorlichting aan het publiek en is continu in gesprek met politiek en bedrijfsleven om zo de doelstellingen onder de aandacht van politici en beleidsmakers te brengen. EDEV acht zich daarbij niet gebonden aan enige politieke partij, kleur, persoon of ideologische overtuiging.

Persbericht EDEV