Het vermogen van grijze eekhoorns om problemen op te lossen kan volgens onderzoekers mede verklaren hoe het komt dat deze dieren zich beter kunnen redden in Engeland dan hun inheemse rode soortgenoten.

probleemoplossende eekhoorns
Grijze eekhoorns blijken meer probleemoplossend vermogen te hebben dan rode | © Rollin Verlinde, Vilda natuurfotografen

Het onderzoek werd uitgevoerd met rode en grijze eekhoorns. De twee soorten eekhoorns kregen beiden twee taken: een makkelijke én een moeilijkere versie. De makkelijke opdracht bevatte het openen van een transparant deksel om bij hazelnoten te komen, bij de complexere versie van de opdracht moesten de dieren aan hendels trekken en duwen om aan het voedsel te komen. En wat bleek? De twee soorten waren even succesvol in de gemakkelijke taak, maar de moeilijkere taak werd vaker goed uitgevoerd door de grijze eekhoorns. Ongeveer 91% van de grijze eekhoorns loste uiteindelijk de moeilijke taak op, vergeleken met 62% van de rode.

Wetenschappers van de universiteiten van Exeter en Edinburgh menen dat deze ‘superieure gedragsflexibiliteit’ mede het succes van de grijze eekhoorn in dit gebied kan verklaren. Rode eekhoorns hebben duizenden jaren in het Vereniging Koninkrijk gewoond, maar inmiddels zijn de grijze eekhoorns – die in de 19e eeuw vanuit Noord-Amerika aankwamen – veruit in de meerderheid in de UK.

Inzichten voor de toekomst
Pizza Ka Yee Chow van Exeter’s centrum voor onderzoek naar diergedrag legt uit:

“Er zijn diverse verschillende factoren die mee kunnen spelen om te verklaren hoe het komt dat grijze eekhoorns succesvoller zijn wanneer ze naar gebieden gaan waar rode eekhoorns leven, dan de rode eekhoorns zelf. Ziekteresistentie en het feit dat grijze eekhoorns groter zijn zullen een rol spelen, maar ons onderzoek toont tevens aan dat het probleemoplossend vermogen van de grijze eekhoorn ook van groot belang is voor hun succes. Deze capaciteiten kunnen vooral belangrijk zijn voor een invasieve soort zoals grijze eekhoorns, omdat ze zich elders hebben ontwikkeld en zich moeten aanpassen aan hun omgeving. Het is nog niet duidelijk of grijze eekhoorns betere probleemoplossers zijn, of dat ze harder werken omdat ze een invasieve soort zijn die buiten hun natuurlijke omgeving leeft. Doel van verder onderzoek is om hiernaar te kijken, want de resultaten kunnen ons meer inzicht geven in de waarschijnlijke toekomst van beide soorten.”

Bron: The Guardian ©Animals Today Lydia Zittema