In een week tijd zijn er 400 dode dolfijnen aangespoeld aan de Franse kust. De meeste hadden verwondingen opgelopen door bootmotoren, verstrikkingen in vangnetten en ander toebehoren uit de visserij. De Raad van State van Frankrijk heeft de regering 6 maanden de tijd gegeven met een nieuw beleid te komen.

dolfijnen
Franse Raad van State beveelt visverbod ter bescherming van dolfijnen | Foto: publiek domein

In februari en maart gaan dolfijnen op zoek naar voedsel in ondiepere wateren. Om deze reden komen zij dichterbij de Atlantische kust, waar zij ook in aanraking komen met vissersschepen en vangnetten. Honderden dolfijnen en bruinvissen worden namelijk slachtoffer van deze industriële activiteit. Zo zijn er sinds het begin van de winter al 910 dode dolfijnen gestrand aan de Atlantische kust in Frankrijk, en binnen slechts één week wel 400!

Dode dolfijnen

Het groot aantal dode dolfijnen die zijn aangespoeld, is volgens het Oceanografisch observatorium Pelagis van ongekende omvang. Pelagis registreert en monitoort de populaties van zeezoogdieren in het gebied. Daarnaast bracht het deze bevindingen onlangs uit in een rapport.

Milieuorganisaties, waaronder Sea Shepherd, hebben naar aanleiding van het rapport een juridische klacht ingediend tegen de Franse regering waarin deze haar beschuldigen van nalatigheid in verband met de bescherming van dolfijnen en bruinvissen. Deze soorten zijn namelijk in uitstervingsgevaar op regionaal niveau. Hierbij gaat het om het gebied van de Golf van Biskaje aan de Atlantische kust.

De Franse regering handhaaft tot op heden een beleid waarin het zeezoogdieren bescherming biedt door middel van akoestische instrumenten. Het gebruik van camera´s aan boord en speciaal geluidsapparatuur zouden de impact van de vissersboten moeten inperken. De Raad van State oordeelde echter dat de toepassing van deze beschermingsinstrumenten niet de juiste aanpak is om dolfijnen en bruinvissen te beschermen. Franse Raad van State:

“Akoestische beschermingsinstrumenten op vissersboten garanderen geen gunstige instandhouding van de populaties van kleine walvisachtigen”

No-fishing zones

In de uitspraak gaf de Raad van State de regering een half jaar tijd om zogeheten no-fishing zones in te voeren en daarnaast het monitoren van onbedoelde vangst van dolfijnen op te voeren, omdat de huidige aantallen die worden gehandhaafd, slechts een ruwe schatting zijn.

drie dolfijnen
Foto: publiek domein

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools