Van wilde dieren zijn er helaas steeds minder. Volgens een nieuwe studie dat gepubliceerd werd in het tijdschrift Nature Climate Change, is de koningspinguïn  nu ook aan het uitsterven. De voorspelling is zelfs dat de populatie van pinguïns aan het eind van deze eeuw met 70 procent zal dalen. Hoe kan het ook anders: de opwarming van de aarde zorgt voor smeltend ijs, en dus een kleiner leefgebied. En de overbevissing van de Zuidelijke IJszee zorgt voor een te kort aan eten.

koningspinguïns
De populatie koningspinguïns zal aan het einde van deze eeuw mogelijk met 70% gedaald zijn | Fotocredit: ejbluefolds Flickr via Compfight cc

Bedreiging
De pinguïns zullen aan het eind van deze eeuw of met een hele kleine groep zijn, of een ander geschikt leefgebied moeten zoeken. Volgens Céline Le Bohec, coauteur van het onderzoek,  kan de pinguïnsoort zelfs helemaal verdwijnen, tenzij er dringende maatregelen worden genomen.

“Als de aarde in dit tempo blijft opwarmen, en de mensen de zeeën leeg blijven vissen, dan verbaast het mij niets als de pinguïn soort binnenkort niet meer bestaat. Dringende maatregelen zullen moeten worden getroffen, om dit te voorkomen.”

De Zuidelijke IJszee is het leefgebied van pinguïns, walvissen en zeehonden. Op het menu van deze dieren staat vis en plankton, maar door de industriële visserij verdwijnen deze. Dit heeft dus rampzalige gevolgen voor de dieren.

Maar een grotere bedreiging is de klimaatverandering, wat het kwetsbare ecosysteem verwoest. Le Behoc voegt er aan toe:

“Tenzij de uitstoot van broeikasgassen stopt, zal 70 procent van de Koningspinguïns noodgedwongen een ander leefgebied moeten vinden, of doodgaan. Omgerekend zijn dat 1,1 miljoen pinguïns.”

Leefgebied
Koningspinguïns fokken alleen op specifieke geïsoleerde eilanden in de Zuidelijke IJszee. Daar ligt geen ijslaag op het water, en is makkelijke toegang tot de zee. Maar door de opwarming van het water, verschuiven vissen en plankton verder naar het zuiden. De moeder pinguïns moeten dan veel verder zwemmen om eten te zoeken voor haar kuikens. De kuikens zijn dan een langere periode alleen. Naar mate de afstand tussen het broedgebied en het voedselgebied groeit, zullen meer pinguïns sterven.

Le Bohec benadrukt dat het de dreiging tot uitsterven van de pinguïn niet alleen nadelig is voor de pinguïns zelf, maar dat het een tegenslag is voor alle dieren die leven op Antarctica.

“Pinguïns zijn deel van het ecosysteem, dus als zij uitsterven dan zullen anderen volgen. We moeten dit zien als een waarschuwing over de toekomst van al het leven op Antarctica.”

Ook al zouden sommige koningspinguïns een geschikt leefgebied vinden, dan zouden er andere problemen optreden. Le Bohec:

“Er zijn maar een handje vol eilanden in de Zuidelijke IJszee, en sommigen zijn zelfs niet geschikt als leefgebied voor een hele pinguïnkolonie. Er zijn wel een paar eilanden die wat zuidelijker liggen. Daar zouden groepen koningspinguïns heen kunnen verhuizen, maar dan zou de concurrentie met andere pinguïn soorten groeien. Hoe dan ook, er zullen pinguïns uitsterven. Aan de opwarming van de aarde moet nú wat gedaan worden.”

Onderzoekers en natuurbeschermers pleiten ervoor dat de Zuidelijke IJszee een visvrije zone wordt. Als dit voorstel in werking zou worden gezet, zouden pinguïns, zeehonden en walvissen worden beschermd. Experts claimen ook dat dit voorstel de klimaateffecten zou terugbrengen, aangezien er bij de diepe visserij veel CO2 vrijkomt.

Bron: The Guardian ©Animals Today Varja Dijksterhuis