Het Ctgb, toezichthouder op bestrijdingsmiddelen heeft besloten het middel Potatoprid per volgend jaar te verbieden. Er was tussenkomst nodig van de rechter en de zaak werd aanhangig gemaakt door Natuur & Milieu en Greenpeace. Potatoprid wordt ingezet bij de teelt van aardappelen, is een neonicotinoïde en bevat imidacloprid.

Bijen - potatoprid
Foto: Martin LaBar / Foter.com / CC BY-NC

Het bestrijdingsmiddel wordt ingezet tegen luis en werkt op het zenuwstelsel van de plaagdieren. Volgens experts dragen deze middelen ook bij aan de sterfte van dieren zoals bijen, vogels en vlinders.

Adama Nederland, fabrikant van het middel, kan nog in beroep gaan tegen het besluit van het Ctgb.

Klacht

Natuur & Milieu en Greenpeace hadden een klacht ingediend tegen het Ctgb omdat volgens hen Potatoprid ten onrechte niet was toegevoegd aan de bestrijdingsmiddelen die op last van de Europese toezichthouder voorlopig niet gebruikt mogen worden ter bescherming van onder andere de bij. De rechter is het daar vooralsnog mee eens.

Directeur Han Rupert van Adama Nederland acht de kans dat zijn bedrijf beroep aan gaat tekenen groot.

Bron: Trouw.nl ©PiepVandaag.nl